Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Brochure met 51 woningtypes in bestaande bouw


RVO heeft een brochure ‘Voorbeeldwoningen 2022’ uitgebracht met vernieuwde voorbeeldwoningen voor verduurzaming in de bestaande bouw. De woningen vertegenwoordigen de Nederlandse woningbouwvoorraad tot en met bouwjaar 2018. Per woningtype zijn de energetisch kenmerken aangegeven, alsmede drie pakketten om ze te laten voldoen aan de ‘Standaard voor woningisolatie’.

Nederland telt ongeveer 8 miljoen bestaande woningen waarin nog veel energie te besparen is. Voor beleidsanalyses en beleidsadviezen over energiebesparing van groepen bestaande woningen was er volgens RVO behoefte aan een overzicht van woningtypen in Nederland. Woningcorporaties bijvoorbeeld kunnen hiermee vooraf een zo goed mogelijke inschatting maken van kosten en baten van verduurzaming van hun woningbezit of bepaalde wijken of complexen.

De brochure ‘Voorbeeldwoningen 2022’ geeft inzicht, maar de voorbeeldwoningen kunnen niet zonder worden gebruikt voor het doorrekenen van individuele woningen. Daarvoor wijken de bouwkundige en installatietechnische gegevens van werkelijke woningen teveel af van de voorbeeldwoningen.

Kengetallen

De Voorbeeldwoningen zijn woningen die in bepaalde periode zijn gebouwd. Elk woningtype vraagt per bouwperiode een verschillende aanpak om energie te besparen. Een vrijstaande woning uit de jaren 30 heeft andere eigenschappen dan een woning uit de jaren 70. Van 51 voorbeeldwoningen zijn nu diverse kengetallen opgenomen, zoals de woningaantallen in Nederland; de koop/huurverdeling van het woningtype en het energetische niveau (oorspronkelijk en huidig).

Per voorbeeldwoning is een tabel opgenomen met de oppervlaktes van de bouwdelen; de energetische kenmerken (bouwkundig en installatietechnisch) van de huidige situatie; drie energetische pakketten waarmee de woningen kunnen voldoen aan de 'Standaard voor woningisolatie'.

In september presenteerde Expertise Centrum Warmte ook een dergelijk overzicht, zij het met minder woningtypes.

Ga terug