Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ECW rekent gasloze renovatie-concepten door


Het Expertise Centrum Warmte heeft voor een groot aantal types woningen uitgewerkt hoe die gasloos kunnen worden volgens de ‘Standaard en streefwaarden voor woningisolatie’.

De ‘Standaard en streefwaarden voor woningisolatie’ geven woningeigenaren houvast bij het maken van de juiste keuzes voor verduurzaming. De Standaard geeft aan wat het maximale energieverbruik per vierkante meter is; de streefwaarden omvatten wenselijke Rc-waardes per bouwdeel. Met deze streefwaarden kan worden voldaan aan de standaard, waarmee de woning gasloos kan worden gemaakt. De ‘Standaard en streefwaarden voor woningisolatie’ waren een belangrijk onderwerp in het kennisprogramma van RENOVATIE 2022.

Maatwerkplannen

De streefwaarden voor isolatie van bouwdelen liggen over het algemeen op nieuwbouwniveau of zelfs hoger. Zo wordt voor het dak een streefwaarde van Rc 8,0 geadviseerd en voor de gevel 6,0. Voor de kozijnen wordt triple glas geadviseerd. “Het is niet de bedoeling om al die maatregelen samen te nemen. Dan kom je ruimschoots onder de strandaard. Het gaat er omdat als je een onderdeel aanpakt, dat je dat goed doet. Je kunt ook per woning of woningtype een maatwerkplan opstellen om uiteindelijk met andere dan de afzonderlijke streefwaardes uit te komen op het maximale energieverbruik”, zo lichtte Johan Riezebos destijds al toe namens de brede commissie die hierover adviseerde.

Voorbeelden

Het Expertise Centrum Warmte heeft nu per woningtype verschillende maatwerkplannen opgesteld en doorgerekend. Dit geeft inzicht in welke maatregelpakketten nodig zijn om woningen te laten voldoen aan de streefwaarde en dus gasloos te kunnen maken.

De voorbeelden betreffen woningtypen uit allerlei bouwperiodes. Het betreft met name tussenwoningen, al zijn uit enkele periodes ook hoek- en tussenappartementen doorgerekend. Per woningtype worden ook de kenmerken beschreven, alsmede de aanwezige isolatiewaardes. Voor elk woningtype zijn meerdere maatregelpakketten gekozen en doorgerekend. Dit moet de renoverende partijen handvatten gaan bieden om tot verantwoorden verduurzaming te komen, met toekomstbestendige no-regret-maatregelen.

Ga terug