Seminar: Renovatie en Circulariteit

Dag: woensdag 15 mei 2019
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Renovatie Arena

De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken.

Het betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar of biobased zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik (inclusief demontabel bouwen) en het gebruik van biobased in alle deelmarkten van de bouw. Nederland pakt deze uitdaging serieus op. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de gebouwde omgeving circulair is. In 2030 willen we 50% van de einddoelstelling hebben gerealiseerd. Voor 2021 is het doel om een basis te leggen in kennis en ervaring om vervolgens de doelstellingen in 2030 en 2050 te realiseren.

In dit seminar gaan we kijken naar voorbeelden in de  praktijk. Hoe houd je in de bouw al rekening met hetgebruik van materialen, hoe bouw je loskoppelbaar, en wordt revitalisatie een vast gegeven in je bouw(proces). En wat kunnen we leren uit Fieldlab Hout?

Opzet programma

14.30 uur - Welkom door moderator: Marnix ten Holder, Jonge Honden

14.30 - 15.00 uur - Circulaire bouw – de uitdagingen, en wat kunnen we verwachten? Introductie vanuit bouwagenda.
Spreker: Hans Scherpenzeel, Senior Advisor, RVO

De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken. Dit betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw. Nederland pakt deze uitdaging serieus op.

15.00 – 15.15 uur - Circulair doen – lessons learned n.a.v. de circulaire pilot in Enschede
Spreker: Johan Riezebos, directeur, Ter Steege Advies & Innovatie (onderdeel van Ter Steege Groep)

  • Hoe is dit project tot stand gekomen en hoe gaat het uitgevoerd worden?
  • Waar lopen we in de praktijk tegenaan?
  • Moet de bouw radicaal veranderen om circulair bouwen / renoveren mogelijk te maken?

15.15 – 15.35 uur - Fieldlab circulair hout: van bouwtechniek tot optimaal proces.
Spreker: Peter Kuindersma, innovatie centrum bouw, TNO

In 2017 is TNO gestart met het project ‘fieldlab circulair hout’, met als doel om van afvalhout nieuwe producten te maken. Met diverse partijen in de keten, van afvalverwerker tot timmerfabriek en houthandel, is een nieuw proces opgezet. In dit project zij vele uitdagingen overwonnen, zowel technisch, procesmatig als organisatorisch.

15.35 – 15.50 uur - Hergebruik van sloophout in de praktijk - Urban Mining-kozijn
Spreker: Rik Notkamp, Accountmanager, Webo ”Uitvinders in de Timmerindustrie’’

15.50 – 16.00 uur - Q&A

 

Sprekers

Marnix ten Holder, Jonge Honden
Marnix ten Holder (30) is adviseur en ondernemer bij Jonge Honden in Utrecht. Hij is een bevlogen sociaal geograaf en planoloog met een interesse in stedelijke dynamiek. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij verschillende renovatie- en verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties. Zijn rol ligt hier vooral op het gebied van proces, communicatie en participatie. Marnix is tevens actief als moderator bij sessies over ruimtelijke ontwikkeling. Met een luisterend oor, scherpe blik en communicatieve vaardigheden leidt hij discussies en presentaties in goed banen.

Hans Scherpenzeel, Senior Advisor, RVO
Senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ik werk als adviseur binnen de energie- en de circulaire transitie in de gebouwde omgeving. Ik ben projectleider Circulair Bouwen binnen RVO en programmamanager voor dit thema binnen De Bouwagenda. Daarbij geef ik uitvoering van het programma voor de Circulaire bouweconomie en ondersteun ik als secretaris het Transitieteam van experts.

Peter Kuindersma, innovatie centrum bouw, TNO
Na circa 10 jaar als bouwfysisch en bouwtechnisch adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en 5 jaar als gevel- en dakspecialist bij Nieman-Kettlitz wilde ik meer met onderzoek en innovatie bezig zijn. De stap naar TNO was logisch en inmiddels werk ik er alweer 4 ½ jaar met veel plezier.

Momenteel werk ik binnen het bouwdomein aan de thema’s ‘energietransitie’, ‘circulaire economie’ en ‘industrialisatie’. Naast onderzoek binnen deze thema’s, draag ik graag kennis over, onder andere als Kerndocent innovatie binnen de PHBO-opleiding ‘Bouwprocesmanagement’.

Innovatie, kennisoverdracht en enthousiasme zijn voor mij sleutelwoorden en staan dan ook centraal in mijn werkzaamheden. 

Johan Riezebos, directeur, Ter Steege Advies & Innovatie (onderdeel van Ter Steege Groep)
Johan Riezebos heeft na zijn studie Civiele Techniek aan de TUDelft in verschillende functies gewerkt bij toeleverende industrieën voor de bouw. Bij Rockwool en CVK Kalkzandsteen waren dat steeds functies op het raakvlak van productontwikkeling, innovaties en markt. De laatste 17 jaar werkt hij bij ontwikkelende bouwer Ter Steege Bouw Vastgoed in Rijssen. Na 16 jaar als directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen is hij sinds januari 2019 bezig met het opzetten van Ter Steege Advies & Innovatie. Dat bedrijf richt zich op interne en externe adviesvragen met betrekking tot: energietransitie, circulair bouwen en duurzame innovaties.

Rik Notkamp, Accountmanager, Webo
Rik Notkamp (39) is Accountmanager bij Webo op het gebied van (circulaire) kozijnen en HSB-elementen. Hij is een gedreven en gepassioneerd mensenmens met interesse in continue verbeteringen. Deze innovator heeft een scherp oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire ontwikkelingen. Rik ziet goede kansen en nieuwe mogelijkheden van volledig circulaire kozijnen en elementen. Hiervoor ziet hij met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en overige instanties nieuwe kansen om het circulaire bouwen een succes te maken. Met circulaire kozijnen en elementen van Webo zijn we klaar voor de toekomst!

 

*Wijzigingen onder voorbehoud

Copyright © 54 Events BV