Openingsdebat: Renoveren mét bewoners? Hoe ver ga je?

Dag: dinsdag 14 mei 2019
Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: Renovatie Arena

Opzet programma

Renovatie-opdrachten worden steeds groter en ingewikkelder. Zeker met het oog op het aardgasvrij maken van woningen en appartementen. Bovendien willen huurders steeds meer inspraak. Letterlijk renoveer je terwijl de ‘winkel’ open is. Dat vraagt om andere vaardigheden en disciplines. Maar hoe ver ga je daarin als renovatiespecialist? Daarover gaan we in gesprek tijdens het openingsdebat van Renovatie 2019.

Hoofdvragen:

  • In hoeverre moet je als bouwer rekening houden met de wensen van bewoners en huurders tijdens de bouw?
  • In hoeverre moet je bewoners betrekken bij het bouwplan en hoe doe je dat?
  • Hoe ziet het ideale renovatiebedrijf van de toekomst eruit?

Sprekers

Gespreksleider: Thomas van Belzen, onderzoeksjournalist Cobouw en presentator van onder meer het Cobouw Café
Thomas van Belzen heeft journalistiek gestudeerd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Als politiek journalist bij Cobouw schrijft hij spraakmakende artikelen over onder andere het woningmarktbeleid, prestatiegericht bouwen, het energiebeleid en duurzaamheid. Hij is daarnaast presentator van het Cobouw Café. In september 2014 verscheen zijn eerste boek: Duurzaamheidsoorlog.

Gasten aan tafel zijn:

Michel Ouwens, hoofd realisatie groot onderhoud en renovatie, ERA Contour
De sociale opgave bij renovaties is superbelangrijk, meent Michel Ouwens, Hoofd Realisatie Groot Onderhoud en Renovatie bij ERA Contour. “Dat staat echt op nummer 1. Ons werkgebied bevindt zich namelijk letterlijk achter de voordeur van bewoners. Als je niet goed met de bewoners omgaat en ze niet goed uitlegt wat ze allemaal te wachten staat, sta je na een paar dagen stil.” De ingrijpende plannen visualiseren is volgens Ouwens ook van belang. “Daarom richten wij meestal eerst een lege proefwoning in. Daar kunnen bewoners dan zien hoe hun woning eruit komt te zien, koffie drinken of vragen stellen tijdens de uitvoering. Letterlijk bouwen we een band op met de buurt. Als er op een dag taart of gebak rondgaat, weet ik: we zijn goed bezig.”

Anneke Witte, interim-directeur, Bewuste Bouwers
Snoepjes voor de fietser die even door het zand moet, een klachtenapp voor omwonenden. Bewust als bouwer met de omgeving omgaan en hinder is pure noodzaak, meent Anneke Witte, interim-directeur bij Bewuste Bouwers.Wanneer je je realiseert als bouwer dat je tijdelijk hinder komt veroorzaken in een leefomgeving, dan denk je na over de impact die jouw werkzaamheden hebben. Je beperkt geluidshinder zoveel als je kunt, zorgt dat de bouwlampen ’s-morgens vroeg niet in de slaapkamers van omwonenden schijnen, communiceert over je project en geeft het goede voorbeeld. Witte wijst er wel op dat de maatschappij ook op de bouwsector moet letten. “De opgave is te groot. Met als gevolg dat er stress zit in de bouw.”

Jan Willem Sloof, directeur, Renolution
Jan Willem Sloof beschouwt bouwen als Mecano en is misschien wel de renovatiekampioen van Nederland. Met zijn bedrijf Renolution maakt hij zelfs hoogbouw nul-op-de-meter. Renolution heeft een eigen team ‘bewonerscommunicatie’. “Elke bewoner verdient aandacht”, is zijn opvatting. In grote bewonersavonden gelooft hij niet. “Bewoners voelen zich bij ons echt gehoord. We bouwen direct een goede relatie met ze op. Deze is van belang in het voortraject, tijdens de uitvoering en bij de nazorg. Duurzaam renoveren is uiteindelijk gelijk aan een duurzame relatie met de bewoners.”

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder, Waterweg Wonen
Met bewoners en bouwers taart eten in de keet of na afloop barbecueën met zijn allen. Marieke Kolsteeg geeft leiding aan Waterweg Wonen en gelooft in de kracht van samenwerking en participatie. Zij durft de stelling aan dat de sociale opgave bij de verduurzamingsoperatie misschien wel groter is dan de technische. “Renoveren is bijna synoniem aan verduurzamen. Bij verduurzamen gaat het erom de batterij zo lang mogelijk vol te houden. Wij constateren echter dat de batterij van veel van onze huurders leeg is. Zij zijn vaak kwetsbaar, hebben schulden, zijn laaggeletterd of ouder. De vraag waar wij als sector voor staan is: hoe kunnen we die batterij van bewoners ook volhouden? Dat vraagt om meer maatwerk van bouwbedrijven en opdrachtgevers die bereid zijn daarvoor te betalen.”

 

Copyright © 54 Events BV