Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Welk kwaliteitsniveau is nodig om in 2050 bestaande woningen duurzaam te kunnen verwarmen?

 • Datum:
  donderdag 8 oktober 2020
 • Tijd:
  10:30 - 12:00
 • Locatie:
  Renovatie Arena
 • Doelgroep: Alle bezoekers

  Toelichting van het proces, planning en dilemma bij de standaarden en streefwaarden.

  Op dit moment wordt het merendeel van de woningen in Nederland met aardgas verwarmd. Dit gas maakt het mogelijk om woningen met een CV-ketel met een hoge temperatuur te verwarmen. Ook minder goed geïsoleerde woningen worden daardoor toch voldoende warm. In 2050 zullen de meeste woningen omgeschakeld zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten op een warmtenet of door gebruik te maken van een warmtepomp op elektriciteit. Dit is nodig om én van het aardgas af te kunnen én de CO2 doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren.

  De standaard heeft betrekking op de isolatiegraad van de gehele woning en is met name bruikbaar wanneer nog niet bekend is wat de alternatieve warmtevoorziening wordt in de wijk. De streefwaarden geven aan wat een verstandig niveau is als één of meerdere onderdelen van de woning worden aangepakt (bijvoorbeeld alleen het dak of muurisolatie). Beiden bieden de gebouweigenaar die zijn woning wil verduurzamen handelingsperspectief.

  In de nabije toekomst zult u als intermediair te maken krijgen met de Standaard en de Streefwaarden. Deze sessie ondersteunt u bij uw voorbereiding op deze toekomst.

  * Wat zijn de standaarden en streefwaarden nou wel, en wat ook niet?
  * Het proces, de planning, en de dilemma's.
  * Eerste inzichten Nieman onderzoek
  * Wat betekent dit voor de partijen betrokken bij renovatie projecten?
 • Sprekers/Partners:

  Katja Stribos
  Katja Stribos
  Johan Riezebos
  Johan Riezebos
  Harm Valk
  Harm Valk

  * Katja Stribos, strategisch adviseur Klimaatakkoord, eindnorm gebouwde omgeving, Ministerie BZK.

  * Johan Riezebos, directeur, Ter Steege Advies & Innovatie bv / lid begeleidingscommissie Standaard en Streefwaarden namens Bouwend Nederland.

  Johan Riezebos heeft na zijn studie Civiele Techniek aan de TUDelft in verschillende functies gewerkt bij toeleverende industrieën voor de bouw. Bij Rockwool en CVK Kalkzandsteen waren dat steeds functies op het raakvlak van productontwikkeling, innovaties en markt. De laatste 17 jaar werkt hij bij ontwikkelende bouwer Ter Steege Bouw Vastgoed in Rijssen. Na 16 jaar als directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen is hij sinds januari 2019 als directeur verantwoordelijk voor Ter Steege Advies & Innovatie. Dat bedrijf richt zich op interne en externe adviesvragen met betrekking tot: energietransitie, circulair bouwen en duurzame innovaties.

  * Harm Valk, Senior adviseur Energie & duurzaamheid / Partner - Nieman Groep

  Sinds medio 1997 werk ik bij de Nieman Groep. Mijn opleiding was HTS-Bouwkunde in Den-Haag gevolgd door Volkshuisvesting aan de TU-Delft. In mijn advieswerk probeer ik 'kwaliteit' en 'integraliteit' centraal te stellen, met een open oog voor het realiteitsgehalte en het belang van de eindgebruiker. Naast zijn werk bij Nieman is hij voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 en de norm(sub)commissie Energieprestatie van Gebouwen van NEN en lid van de normcommissie Klimaatbeheersing in gebouwen. Tevens is hij lid van diverse andere werk- en begeleidingsgroepen in het vakgebied. Mijn visie deel ik met vakgenoten via blogs in Cobouw, Renda en Duurzaam Gebouwd en via @HarmVtweet.