Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Kennisprogramma

Slopen of Renoveren; de uitdaging van het sociale aspect

 • Door:
  Evamarije Smit , Renda/Aeneas | Caroline Bax, ladies@work | Marien Schouls, Woonconcept
 • Datum:
  dinsdag 17 mei 2022
 • Tijd:
  14:30 - 16:00
 • Locatie:
  Renovatie Arena

 • Introductie:

  Bij de keuze voor sloop of renovatie, is voor woningcorporaties vooral het sociale aspect een uitdaging. De vrees voor de discussies aan de bewonerskant is aanwezig of zelfs groot. Daarbij verwacht men vooral (grote) weerstand bij de boodschap dat hun woning gesloopt gaat worden, of grondig gerenoveerd. Andere discussiepunten betreffen vaak, dat aan de bewonerszijde men bij voorkeur wil renoveren, terwijl de woningcorporatie bekeken vanuit de financiële kant juist eerder open staat voor sloop. 

  • Hoe gaan aannemer en woningcorporatie hier mee om? 
  • Wat zijn (tussen)oplossingen zoals een warme opname ?
  • En wat brengt een intermediair, voor zowel de bewoner als de woningcorporatie/aannemer?

  Doelgroep:

  (sloop)aannemers, WOCO, gemeenten, architecten

  Programma:

  • Inleider en moderator: Evamarije Smit, Impactmanager, Renda / Aeneas
  • Woningcorporatie: Marien Schouls, Woonconcept
  • Intermediair: Caroline Bax, directeur/eigenaar, ladies@Work 

   

 • Sprekers/Partners

  Abstract Evamarije Smit, Renda:

  Inleiding. Vanuit het kennisnetwerk Renda, voor professionals in de

  sociale woningbouw, kijkt Evamarije Smit al jaren naar de ontwikkelen in deze

  sector. Vele onderwerpen zoals het vraagstuk sloop-nieuwbouw, verduurzaming,

  bewonerscommunicatie en energietransitie zijn niet nieuw maar worden steeds

  urgenter. Een goede zaak, vindt Smit. Zeker nu energiearmoede de kop op steekt

  zijn dit belangrijke thema s om met elkaar te bespreken . In de introductie passeren

  deze onderwerpen kort de revue!

  Abstract Marien Schouls, Woonconcept:

  Energietransitie is momenteel één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Zeker voor woningcorporaties. Vrijwel iedereen is bezig om hun woningbezit te transformeren naar het gestelde einddoel. Om dat einddoel te bereiken zijn er ruwweg twee strategieën:

  1. Strategie 1: Sloop/nieuwbouw | De woning wordt niet behouden en dus gesloopt en vervangen voor nieuwbouw;

  2. Strategie 2: Renovatie | Er wordt op grote schaal kwaliteit toegevoegd en dus gerenoveerd.

  Om de juiste keuze te maken tussen beide strategieën spelen naast financiële aspecten ook andere aspecten een rol. Organisatie van de opgave in -en extern. De bruikbaarheid en toekomstwaarde van het vastgoedobject. Maar ook de impact op bewoners. De term bestaande bouw is namelijk nogal abstract maar gaat over een plek waar mensen wonen. Een plek waar bewoners zich verbonden mee voelen en waar ze wellicht hun identiteit aan ontlenen. Het aanpassen van woningen vraagt dus om een zorgvuldige benadering van deze afwegingen en het gesprek met bewoners.