Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Renovatie & Circulariteit

 • Datum:
  woensdag 7 oktober 2020
 • Tijd:
  12:30 - 14:00
 • Locatie:
  Renovatie Arena
 • Doelgroep: Alle bezoekers.

  De definitie van circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en gebieden, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.
  Circulaire economie in de bouw is meer dan alleen recycling. Het circulaire gedachtegoed moet door de gehele keten top of mind zijn. Van ontwerp tot sloop met daarna hergebruik. Circulair bouwen behelst niet enkel nieuwbouw. Vernieuwbouw en renovatie maken ook onderdeel uit van deze keten.

  In deze sessie wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen rondom circulariteit in de renovatiesector. Concrete voorbeelden/producten worden getoond, het materialenpaspoort wordt besproken en er zal een gesprek zijn rondom kosten en verdienmodellen.

  Inleider van dit seminar is: Wytze Kuijper. Kuijper constateert dat op dit moment veel renovatieprojecten worden aangejaagd vanuit energiebesparing. Door met name in gesprek te gaan met 'gebruikers' van gebouwen is het accent aan het verschuiven, met meer aandacht voor een prettige werkomgeving met een goed en gezond binnenklimaat.
  Daar komen inmiddels ook ontwerpaspecten bij als flexibiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, toxiteit van materialen en circulariteit. "Je ontkomt er niet meer aan de opgave integraal te benaderen. Ja en dat schuurt: een betere EPC, energieprestatie gebouwen, gaat ten koste van een lagere MPG, de milieuprestatie gebouwen." Juist door dit te durven benoemen komen we samen verder en komen er betere meetinstrumenten (tools), beleid en wetgeving tot stand en beschikbaar. Hoe kun jij als ondernemer hier (tijdig) op inspelen? Businessdevelopment nieuwe stijl! Mis het niet.
 • Sprekers/Partners:

  Wytze Kuijper
  Wytze Kuijper

  Wytze Kuijper (1964), Programmamaker Cirkelstad en Directeur ZOOOW!

  CV: Mijn ingeboren fascinatie voor gebouwen en hun functie kreeg zijn solide bouwkundig beslag op de hts (1987) Toch was ik niet voorbestemd voor een leven achter de tekentafel; ik bloei nu eenmaal op in een meer complexe en dynamische omgeving. Zonder twijfel heeft mijn werk als start-up manager van nieuwe bedrijven in Europa en Azië me gevormd. Voortdurend in wildvreemde steden opererend, kijkend, voelend, speurend naar wat mensen beweegt en in beweging brengt door het waarnemen wat kan bijdragen aan het optimaal functioneren van mensen binnen en buiten gebouwen.

  Het in beweging zetten van een creatief denkproces en het creëren van handelingsperspectief, toegevoegde waarde en businessdevelopment wordt gekenmerkt door het stellen van vragen over zaken, die voor velen vaak al een uitgemaakte zaak zijn. ZOOOW! | building formats is dan ook geen bedrijf maar een manier van samenwerken - gelijkwaardig en met een open mind - met als kenmerk: verwondering, bevlogenheid, betrokkenheid, commitment, beweging en resultaat.