Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Kennisprogramma

Biobased Renoveren

 • Door:
 • Datum:
  woensdag 24 mei 2023
 • Tijd:
  11:00 - 12:30
 • Locatie:
  Podium Renovatie & Transformatie
 • Biobased Renoveren voor corporaties

  In de afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij lag de nadruk op de energetische verduurzaming: isoleren, duurzame opwek, opslag van energie en het slim uitwisselen en benutten van duurzame energiebronnen. Ook de komende jaren gaan we bestaande gebouwen verder verduurzamen. Met de energetische verduurzaming dringen we de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van gebouwen terug. Maar . De bouwactiviteiten en materialen die nodig zijn voor deze energierenovaties hebben zelf ook een significante impact op ons milieu. Wat veel mensen niet realiseren is dat het verwarmen van gebouwen ongeveer evenveel energie uitstoot dan het produceren van alle materialen voor deze bouwwerkzaamheden. Voor het klimaat is het van belang om niet alleen te kijken naar de CO2 uitstoot tijdens de gebruiksfase.

  Biobased bouwen is een van de manieren om de CO2 uitstoot van de productie van bouwmaterialen terug te dringen. Onder meer traditionele isolatiematerialen kennen een grote footprint. Het telen van de gewassen voor biobased materialen (o.a. vlas, hennep, lisdodde) biedt agrarische ondernemers een nieuw verdienmodel door het vastleggen van CO2 en het herstelvermogen voor de bodem en biodiversiteit. Bouw en landbouw kunnen elkaar helpen en versterken om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen. Vaak kunnen er lokaal ketens gesloten worden. Maar welke kansen liggen er? Kun je hier als corporatie al mee aan de slag gaan? Onderwerpen die tijdens de sessie aan de orde komen. 

  • Nut en noodzaak van Biobased Renoveren
  • Wat kan er anno 2023 allemaal (al)?
  • Wat voor materialen zijn er op de markt? 
  • Projectvoorbeeld: Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen
  • Vanuit de corporaties toegelicht: Waar liggen de behoeftes en hoe gaan corporaties hier concreet mee aan de slag?

  Sprekers zijn o.a.

  • Marjet Rutten
  • Jam Willem van de Groep
  • Nicolaas van Everdingen
  • Corporatie(s)