Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Programma

Inhoudelijk programma RENOVATIE 2021

RENOVATIE biedt onderdak aan een uitgebreid inhoudelijk programma. De talloze symposia, lezingen, debatten en colleges vinden plaats in theaters op de beursvloer en zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers.

Hieronder vindt u het voorlopige inhoudelijke programma van RENOVATIE 2021. 

Dinsdag 18 mei

10.15 – 11.15 uur: Openingsdebat

11.15 – 11.45 uur: Workshop Watch-E: Van meting naar succesvolle renovatie met het Watch-E ReModel
Watch-E komt dit jaar met een innovatief renovatiemodel zodat u als vastgoedmanager de werkelijke energetische kwaliteit van woningen kan vaststellen. Op basis van werkelijke data, en niet alleen van theoretische informatie. Van daaruit kunt u beter inzicht krijgen in de kosteneffectiviteit van energiemaatregelen.

11.30 – 13.00 uur: Renovatie projecten bij VvE’s
Wanneer een appartementencomplex onderhoud, groot onderhoud of zelfs een renovatie nodig heeft, grijpen veel VvE's deze aanleiding aan als een kans om te kijken naar de mogelijkheden om te verduurzamen. Waar start je dan? De oplossingen en adviezen lijken overal te vinden, en staan mooi op papier. Maar wat werkt in de praktijk? En hoe sluit dat aan bij het budget en de wensen van bewoners?
In dit seminar kijken we met een aantal experts naar de vraagstukken en voorbeelden die VvE's aangaan. Naast een schets waar VvE's zoal tegenaanlopen gaan we dieper in op een van de financieringsmodellen en concept om op te kunnen schalen in zowel de verduurzaming als renovatie van appartementencomplexen.
Sprekers: Kees Oomen, Stichting VvE Belang | Carl-peter Goossen, Bouwnext BV | Karl Sewalt, TNO | Wilko Planje, Hogeschool Utrecht | Arjen Schoustra, St. Gobain

13.00 – 18.00 uur: Corporatiedag Energietransitie
De Corporatiedag Energietransitie is een dagprogramma voor en door woningcorporaties, waar kennisuitwisseling centraal staat. Corporaties kunnen zo leren van elkaars praktijkervaringen, in plaats van dat elke corporatie steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Thema's van de dag zijn onder meer Vernieuwd opdrachtgeverschap, Financiering van verduurzaming, RES en Innovatief renoveren. De Corporatiedag vindt plaats op dezelfde locatie en gelijktijdig met de vakbeurzen RENOVATIE en MONUMENT, zodat ook de concrete oplossingen en advies voor de opgedane inspiratie direct kunnen worden verkend op de beursvloer.

13.30 – 14.00 uur: Workshop INNODEEN: Slim kozijnonderhoud - Behouden wat goed is!
In veel panden zitten houten kozijnen die in meer of mindere mate allemaal te maken hebben met degradatie. De liggende delen; onderdorpel en het onderste gedeelte van de stijlen zijn de zwakste schakel en bepalen het interval tussen de onderhoudsbeurten. Door bescherming of vervanging van deze zwakke plekken door een duurzaam materiaal gaat het gehele kozijn veel langer mee. Hierdoor worden onderhoudsintervallen eenvoudig en doeltreffend verruimt en kunnen inspectierondes vervallen.
Spreker: Ludo Schennink, Commercieel Technisch Directeur, INNODEEN BV | DTS REFLEX

14.30 – 16.00 uur: Slopen of Renoveren
Om praktische en financiële redenen is slopen en vernieuwbouw, of hernieuwbouw vaak interessanter dan renoveren. Het is namelijk niet voor elk huis even zinvol om het te renoveren. Maar niet elke woning mag gesloopt worden, zoals bijvoorbeeld (beschermde) monumenten of woningen die deel uitmaken van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Is een woning het nog (energetisch) 'waard' om te renoveren, of zou slopen en herbouwen en alle opzichten een betere investering zijn? En als je over gaat tot sloop, hoe pak je de tijdelijke huisvesting op? En hoe ga je om met bewoners die uit huis moeten?
Spreker: Barthel van Dinther, commercieel manager, A. van Liempd Sloopbedrijven BV

Woensdag 19 mei

10.30 – 12.00 uur: Prefab in Renovatieprojecten
De renovatie- en verduurzamingsopgaven zijn enorm in de gebouwde omgeving. Alle woningen in 2050 CO2-neutraal én bestaande kantoren in 2023 verplicht naar minimaal energielabel C. Een enorme uitdaging die zich richt op miljoenen objecten. Prefabricage en modulariteit is het antwoord om de doelstellingen te behalen en te komen tot versnelling, standaardisatie en opschaling. Aspecten die noodzakelijk zijn gezien de opgaven.

11.15 – 11.45 uur: Workshop Watch-E: Van meting naar succesvolle renovatie met het Watch-E ReModel
Watch-E komt dit jaar met een innovatief renovatiemodel zodat u als vastgoedmanager de werkelijke energetische kwaliteit van woningen kan vaststellen. Op basis van werkelijke data, en niet alleen van theoretische informatie. Van daaruit kunt u beter inzicht krijgen in de kosteneffectiviteit van energiemaatregelen.

12.00 – 12.30 uur: Workshop NVDO: Ontwikkeling, productie en import van innovatieve en duurzame systemen voor klimaatbeheersing
Spreker: Jan mels, Sales Manager Renovatie en Onderhoud, Orange Climate Control

12.30 – 14.00 uur: Renovatie & Circulariteit
De definitie van circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en gebieden, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Circulaire economie in de bouw is meer dan alleen recycling. Het circulaire gedachtegoed moet door de gehele keten top of mind zijn. Van ontwerp tot sloop met daarna hergebruik. Circulair bouwen behelst niet enkel nieuwbouw. Vernieuwbouw en renovatie maken ook onderdeel uit van deze keten.
In deze sessie wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen rondom circulariteit in de renovatiesector. Concrete voorbeelden/producten worden getoond, het materialenpaspoort wordt besproken en er zal een gesprek zijn rondom kosten en verdienmodellen.
Spreker: Wytze Kuijper (1964), Programmamaker Cirkelstad en Directeur ZOOOW!

13.30 – 14.00 uur: Workshop INNODEEN: Slim kozijnonderhoud - Behouden wat goed is!
In veel panden zitten houten kozijnen die in meer of mindere mate allemaal te maken hebben met degradatie. De liggende delen; onderdorpel en het onderste gedeelte van de stijlen zijn de zwakste schakel en bepalen het interval tussen de onderhoudsbeurten. Door bescherming of vervanging van deze zwakke plekken door een duurzaam materiaal gaat het gehele kozijn veel langer mee. Hierdoor worden onderhoudsintervallen eenvoudig en doeltreffend verruimt en kunnen inspectierondes vervallen.
Spreker: Ludo Schennink, Commercieel Technisch Directeur, INNODEEN BV | DTS REFLEX

14.30 – 16.00 uur: (Bouw)Logistiek in renovatieprojecten
Vooral in de stedelijke gebieden vormt de huidige bouwlogistiek voor steeds meer problemen, van overlast voor de bewoners, opstopping in het verkeer tot problemen op het gebied van duurzaamheid. Oplossingen zijn al voorhanden, zoals bijvoorbeeld bouwhubs, vervoer over water, bundelen van vrachten en transport synchronisatie, en nog veel meer. De uitdagingen vragen om een integrale aanpak en meer (strategische) samenwerkingen.
Sprekers: Ruben Vrijhoef, lector Building Cities, Hogeschool Utrecht | Siem van Merrienboer, Senior consultant logistiek, TNO - Sustainable Transport and Logistics

16.30 – 16.50 uur: Start up pitches in de Renovatiemarkt

Donderdag 20 mei

10.30 – 12.00 uur: Welk kwaliteitsniveau is nodig om in 2050 bestaande woningen duurzaam te kunnen verwarmen?
Toelichting van het proces, planning en dilemma bij de standaarden en streefwaarden. Op dit moment wordt het merendeel van de woningen in Nederland met aardgas verwarmd. Dit gas maakt het mogelijk om woningen met een CV-ketel met een hoge temperatuur te verwarmen. Ook minder goed geïsoleerde woningen worden daardoor toch voldoende warm. In 2050 zullen de meeste woningen omgeschakeld zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten op een warmtenet of door gebruik te maken van een warmtepomp op elektriciteit. Dit is nodig om én van het aardgas af te kunnen én de CO2 doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren.
Sprekers: Katja Stribos, strategisch adviseur Klimaatakkoord, eindnorm gebouwde omgeving, Ministerie BZK | Johan Riezebos, directeur, Ter Steege Advies & Innovatie bv / lid begeleidingscommissie Standaard en Streefwaarden namens Bouwend Nederland | Harm Valk, Senior adviseur Energie & duurzaamheid / Partner - Nieman Groep | 

11.15 – 11.45 uur: Workshop Watch-E: Van meting naar succesvolle renovatie met het Watch-E ReModel
Watch-E komt dit jaar met een innovatief renovatiemodel zodat u als vastgoedmanager de werkelijke energetische kwaliteit van woningen kan vaststellen. Op basis van werkelijke data, en niet alleen van theoretische informatie. Van daaruit kunt u beter inzicht krijgen in de kosteneffectiviteit van energiemaatregelen.

12.00 – 12.30 uur: Workshop NVDO: Innovatielab Circulair Beheer, Onderhoud en Renovatie
Spreker: Sebastian Fischer en Henk Brinkma, Hogeschool Utrecht

12.30 – 14.00 uur: Best practises in flatrenovatie
De energetische renovatie van flats wordt gezien als moeilijk en wellicht klopt dat ook wel. Voor laagbouw zijn al vele concepten beschikbaar en ook uitgevoerd, maar voor gestapelde bouw is het een ander verhaal. Natuurlijk worden er vele flats gerenoveerd, maar dat is dan vaak tot label B. De stap naar label A of NOM is vaak te groot. Toch zijn er wegbereiders die de nieuwe wegen verkennen in gestapelde bouw.
In het seminar Best Practices in flatrenovatie zullen drie consortia hun gerealiseerde renovatieprojecten presenteren en proberen inzicht te geven in: Welke maatregelen zijn er genomen? Waarom is het project een succes geworden? Welke lessen zijn er geleerd?
Sprekers van het tweede consortium zijn Terry Pater, architect - DOOR architecten en Pim Monsma, ruimtelijk ontwerper & Tendermanager - Hemubo Bouw.
Sprekers tijdens het derde consortium zijn Paul Das - Projectleider, Bos Installatiewerken B.V. en Martijn Veerman, Specialist circulaire gevels, Alkondor Hengelo.

13.30 – 14.00 uur: Workshop INNODEEN: Slim kozijnonderhoud - Behouden wat goed is!
In veel panden zitten houten kozijnen die in meer of mindere mate allemaal te maken hebben met degradatie. De liggende delen; onderdorpel en het onderste gedeelte van de stijlen zijn de zwakste schakel en bepalen het interval tussen de onderhoudsbeurten. Door bescherming of vervanging van deze zwakke plekken door een duurzaam materiaal gaat het gehele kozijn veel langer mee. Hierdoor worden onderhoudsintervallen eenvoudig en doeltreffend verruimt en kunnen inspectierondes vervallen.
Spreker: Ludo Schennink, Commercieel Technisch Directeur, INNODEEN BV | DTS REFLEX

14.30 – 16.00 uur: Blik op toekomst: Renovatie noviteiten
De bouw is conservatief, zo wordt vaak zo gemakkelijk gezegd. Maar ondertussen innoveert de sector volop. Soms onder druk van nieuwe eisen en nieuwe uitdagingen, maar minstens zo vaak vanuit ondernemers die nieuwe mogelijkheden zien. Innovaties zijn onmisbaar om renovaties betaalbaar te maken. En renovaties van het vastgoed in Nederland zijn de komende jaren volop noodzakelijk, zowel om energie te besparen als vanuit de circulaire gedachte om gebouwen langer te gebruiken.
Spreker: Gerben Bos, vicevoorzitter Stichting PassiefBouwen en eigenaar Bergenbos & Isoplan B.V.

16.30 – 16.50 uur: Start up pitches in de Renovatiemarkt


* Wijzigingen onder voorbehoud