Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Verduurzamen is complexe uitdaging voor VvE


VvE’s die willen verduurzamen, staan niet alleen voor uitdagingen op bouwtechnisch en financieel vlak, maar ook op juridisch en sociaal gebied.

Juist vanwege hun gestructureerde aanpak van onderhoud zijn Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) steeds vaker bezig met de thema’s energie en verduurzaming. Om tot concrete stappen te komen, liggen er volop uitdagingen op juridisch en sociaal gebied, maar ook bouwtechnisch en financieel.

“Die vier thema’s komen ergens ook samen. Je kunt ze niet één voor één oplossen. Ze beïnvloeden elkaar en vereisen een integrale aanpak”, zegt Kees Oomen, directeur organisatie & public affairs van Stichting VvE Belang. Oomen zal in het kennisprogramma van RENOVATIE 2020 ingaan op de verschillende uitdagingen en aan de hand van concrete voorbeelden laten zien waar een integrale aanpak toe kan leiden.

Op één lijn krijgen

“Vergelijk het maar eens met 24 eigenaren van particuliere woningen. Iedereen maakt zijn eigen keuzes als het gaat om duurzaamheid. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen, extra isolatie of aansluiting op een warmtenet of een warmtepomp al dan niet met WKO. Probeer die maar eens op één lijn te krijgen. Dat is dus wel de sociale uitdaging waar een VvE voor staat. Daarbij speelt ook het financiële en het juridische aspect. Verduurzaming gaat meer geld kosten dan voor onderhoud gereserveerd is. Wie wil dat betalen? Wie moet dat betalen? En hoe is de besluitvorming geregeld?”

Woonlasten

“Buiten het grootstedelijk gebied is het overgrote deel van de eigenaren boven de 60 jaar. Een deel daarvan laat het liever hun tijd uitduren, maar blokkeert het dan ook voor anderen. Dan moet je er bijvoorbeeld voor kiezen om de verduurzaming zo uit te voeren dat woonlasten zeker niet stijgen maar liefst zelfs lager worden. En als dat niet helemaal lukt, dat het dan merkbaar is in comfortverbetering.”

Vragen van VvE’s

Oomen ziet een grote uitdaging in juist het sociale aspect van mensen op één lijn krijgen. Toch stellen de meeste VvE’s vooral vragen op juridisch en bouwtechnisch gebied. “Een juridische kwestie in dit geheel is bijvoorbeeld hoe je een splitsingsakte wijzigt als je van individuele cv-ketels overgaat naar een collectieve voorziening als een warmtepomp?” Niettemin zal Oomen in zijn bijdrage aan het kennisprogramma van RENOVATIE 2020 graag ingaan op hoe een VvE op de goede manier om kan gaan met juist het sociale aspect.

Dat de thema’s energie en verduurzaming worden VvE’s steeds belangrijker worden en actueel zijn, merkt Oomen in zijn dagelijkse agenda. “Tien jaar geleden was ik daar misschien 20 % van mijn tijd mee bezig; nu is dat wel 50 of 60 %.”

VvE Ellen in Assen was koploper in verduurzaming met de keuze voor een renovatie naar Nul op de Meter.

Kees Oomen, directeur organisatie & public affairs van Stichting VvE Belang, is spreker in het kennisprogramma van RENOVATIE 2020 en zal daar ingaan op de uitdagingen waar VvE’s voor staan als ze willen verduurzamen.

Ga terug