Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Tweede leven voor vrijkomende materialen

 

Grootschalige renovaties leveren een enorme uitstroom op van materialen die deels nog geschikt zijn voor hergebruik. Woonbedrijf Eindhoven zet hoog in op de circulariteit van deze producten en materialen en werkt daarvoor onder meer samen met A. van Liempd Sloopbedrijven/Gebruiktebouwmaterialen.com.

Materialen die vrij komen bij renovaties hebben waarde. Mensen realiseren zich dat vaak niet, zegt Barthel van Dinther, circulair specialist van A. van Liempd Sloopbedrijven / Gebruiktebouwmaterialen.com. Daarbij scheelt hergebruik ook nog eens op de kosten van afval en het bespaart CO2 doordat er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn.

Aluminium puien
Corporatie Woonbedrijf uit Eindhoven is voor Gebruiktebouwmaterialen.com een belangrijke partner, waarmee al diverse pilots zijn gedaan. Zo is oud kozijnhout hergebruikt voor nieuwe Velux dakramen. Maar ook hebben een groot aantal aluminium puien een tweede leven gekregen. “Dat waren grote ramen van 130x130 cm, met maar twee scharnieren. Die bogen door en de corporatie heeft die vervangen door nieuwe kozijnen met triple glas. Hier zat HR-glas in. Toen wij wisten dat deze ramen zouden vrijkomen, hebben wij ze in ons netwerk aangeboden. Een architect heeft er vervolgens 150 hergebruikt voor de gevel en een binnenpui van en bedrijfsverzamelgebouw. Een andere afnemer heeft er 80 hergebruikt en we hebben er nog een aantal particulier verkocht. Uiteindelijk is bijna 70 procent van de 450 kozijnen hoogwaardig hergebruikt.”

Waarbij de afnemers uiteraard ook financieel voordeel hadden ten opzichte van nieuwe producten. Win-win-win dus.

Ander proces
Van Dinther ziet corporaties als belangrijke partners in dit proces. “Die zijn continu aan het renoveren en de energetische opdracht versterkt dat nog eens.” Daardoor komen veel materialen vrij die elders nog prima bruikbaar zijn. Het vereist wel een ander proces: corporaties moeten tijdig weten wat er vrij gaat komen; een partij moet dat gaan aanbieden en architecten moeten er mee gaan ontwerpen. Juist vanwege dat proces ziet Van Dinther mogelijkheden voor een bedrijf als Gebruiktebouwmaterialen.com. “Corporaties, hoe groot ook, kunnen dat niet zelf. Daarvoor heb je een bedrijf nodig dat deskundig is op dat gebied en een netwerk heeft.”

Regelgeving
Bij het hergebruik speelt ook regelgeving een rol. “Kijk naar vrijkomende deuren. Het Bouwbesluit schrijft een vrij breedte voor van minimaal 85 cm en een hoogte van 230. De deuren die vrij komen zijn veelal 83 breed. De hoogte van 230 is er nog niet bij sloop. Dat is hooguit 211,5, maar daar stoot je echt je hoofd niet aan. Maar je moet de deuren ophogen of de gemeente moet mee willen werken, bijvoorbeeld bij een hoogcirculair project. Dat geldt ook voor glas. Moet het per se HR++ zijn of mag HR-glas ook, als je de rest van de gevel wat zwaarder isoleert?”

20 procent
Woonbedrijf streeft er naar om met deze samenwerking te komen tot 20 % hoogwaardig hergebruik van producten. “Dat is ook wel het maximum en daar zitten we nu nog niet aan. Veel producten hebben een maximale levensduur en ze zijn niet altijd herbruikbaar. Wel is het verstandig om bij renovaties alvast te denken aan de restwaarde en herbruikbaarheid van producten op lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van houten vloeren met pur. Dat is misschien nu de goedkoopste oplossing, maar de restwaarde van de vloer is daardoor uiteindelijk negatief. Wellicht loont het om nu iets meer te investeren en uiteindelijk een positieve restwaarde over te houden. Denk daar over na en kijk dus niet alleen naar de initiële investering, maar naar de complete cost of ownership, waarbij herbruikbaarheid en circulariteit een belangrijke rol speelt.”

Voor de 80% uitstroom die niet rechtstreeks herbruikbaar is, is Woonbedrijf een samenwerking aangegaan met Baetsen Recycling. Streven daarbij is om de grondstoffen zo veel mogelijk te upcyclen en deze secundaire gronstoffen weer te verwerken in nieuwe gelijkwaardige (circulaire) producten. In totaal komt er bij Woonbedrijf jaarlijks 60.000 ton materialen vrij bij onderhoud, mutaties, renovaties en sloop/nieuwbouw.

Ga terug