Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Streefwaarden voor verduurzaming bestaande bouw

 

Om eigenaren te helpen bij de verduurzaming van hun woning, is onderzoek gaande naar juiste streefwaarden voor isolatie, ventilatie en kierdichting. 

De begeleidingscommissie van de klimaattafel gebouwde omgeving woningen, zal tijdens de beurs RENOVATIE een overzicht geven van de stand van zaken rondom het onderzoek naar standaarden en streefwaarden voor de verduurzaming van bestaande woningen. Deze standaarden en streefwaarden moeten woningeigenaren gaan helpen om keuzes te maken die verstandig zijn vanuit oogpunt van verduurzaming. 

Verstandig niveau 

“Om te komen tot een CO2-arme omgeving in 2050 en energiebronnen te verduurzamen, zullen we in principe overgaan naar lagere temperatuurverwarming. Voor woningeigenaren is het belangrijk dat ze weten welk niveau van isolatie, kierdichting en ventilatie nodig is om het met lagere temperatuurverwarming nog behaaglijk te kunnen krijgen. Met welke waarden zit je goed, ook als je nog niet weet op wat voor warmtebron je in de toekomst wordt aangesloten? Voor particulieren is dit geen verplichting, maar bij verbouwen en renovatie is het wel verstandig om dit mee te nemen”, zegt Katja Stribos die vanuit het ministerie van BZK voorzitter is van de begeleidingscommissie. 

Waar voor nieuwbouw BENG de nieuwe norm wordt, is dat voor bestaande bouw veel onduidelijker. Een Nul op de Meter-renovatie (NOM) is altijd goed, maar is niet per se het uitgangspunt. De vraag is op dit moment vooral: welk niveau moet het wel zijn? Daar richt het onderzoek zich dan ook vooral op, in combinatie met de vraag naar kosten en opbrengsten (besparing op energie). “En volstaan dan bijvoorbeeld nog de bestaande radiatoren of moet je bijplaatsen?” 

Maatwerk 

De bedoeling is om te komen tot een standaard voor de benodigde warmtevraag, maar om daarbij keuze te bieden in de te nemen stappen. “Het is geen ‘one size fits all’, maar de stappen zijn maatwerk, afgestemd op woningtype en al genomen isolatiemaatregelen.” 

Katja Stribos en Johan Riezebos (lid van de begeleidingscommissie) zullen in het kennisprogramma van RENOVATIE nader toelichten wat ze verstaan onder streefwaarden en standaarden en hoe het proces en planning van de commissie er uitziet. Ook zullen zij alvast een aantal opgedane inzichten delen.

Ga terug