Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Retrotec kalibreert blowerdoor-testapparatuur

 

Vanwege toenemende vraag heeft Retrotec twee nieuwe kalibratiekamers voor blowerdoortestapparatuur in gebruik genomen, naast de twee die het al had. 

Behalve thermische isolatie speelt de luchtdichtheid van een woning of gebouw een grote rol in het bereiken van goede energetische prestaties. De isolatiekwaliteit kan worden gecontroleerd met thermografische foto’s; de gerealiseerde luchtdichtheid wordt vastgesteld met een blowerdoortest. De woning of het gebouw wordt daarbij op een overdruk gezet, waarna drukverliezen worden gemeten. Dit gebeurt zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Vooral bij renovatie is meten van de luchtdichting van groot belang om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te borgen en te garanderen dat deze voldoet aan de eisen van het nieuwe energetische concept.

QR-code

Voor het uitvoeren van deze blowerdoortests levert Retrotec uit Barchem diverse ventilatoren en drukmeters en dergelijke. Belangrijk daarbij is dat de gebruiker kan aantonen dat de apparatuur gekalibreerd is. Retrotec voorziet zijn apparatuur daarom vanaf nu van een sticker met een QR-code die met de mobiele telefoon uit te lezen is. Ook kan het kalibratierapport worden ingezien via de site van Retrotec. De blowerdoortestapparatuur moet minimaal eens in de vijf jaar en liefst om de twee jaar worden gekalibreerd.

Met de eigen kalibratiekamers kan Retrotec de apparatuur voor blowerdoortests zelf kalibreren, geaccrediteerd volgens ISO 17025. Dat geldt zowel voor Retrotec-apparatuur als voor andere merken. Retrotec merkt dat de vraag naar blowerdoortestapparatuur elk jaar groeit en daarmee dus ook de behoefte aan kalibratie. Retrotec kalibreert apparatuur voor heel Europa, maar ook voor Rusland, Afrika en het Midden-Oosten.

Retrotec is exposant op RENOVATIE 2020. Van 6 t/m 8 oktober 2020 zijn zij, en bijna 600 andere exposanten en partners, te bezoeken tijdens de Nationale Energie Week in de Brabanthallen, Den Bosch.

Ga terug