Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Project uitgelicht: energieleverende hoogbouw

 

Met het innovatie Inside Out renovatiesysteem gaat een Utrechtse hoogbouwflat energieleverend worden. Een proefwoning bleek een succesvolle test.

Woningcorporatie Bo-Ex pakt begin 2020 met haar consortiumpartners van ‘Inside Out’ een hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Utrecht aan met een modulair renovatiesysteem. Hierna wekt de sociale huurflat meer energie op dan de bewoners verbruiken. Onder de bewoners is ruim draagvlak voor de aanpak.

Bo-Ex zorgt dat bewoners lagere woonlasten krijgen en zo min mogelijk verbouwingsoverlast ervaren. De modulaire delen worden geprefabriceerd, waardoor de bouwwerkzaamheden op locatie niet lang duren en bewoners niet tijdelijk hun huis uit hoeven. Alle apparatuur voor energievoorziening komt in de gevel of buiten de woning. Vandaar de naam ‘Inside Out’. Ook lenen deze bouwdelen zich goed voor lokale fabricage door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee versterkt Inside Out de lokale economie.

Proefwoning succesvol

Na het ontwikkelen en testen, is in 2018 een proefwoning gerealiseerd. De proefwoning is een appartement op de bovenste verdieping dat in bewoonde staat is aangepakt en inmiddels een jaar is getest. Resultaat: een beter binnenklimaat, verbeterde luchtkwaliteit en lagere energielasten. Met de resultaten van deze proefwoning is de beste oplossing uitgewerkt om de hele flat aan te pakken. Voor de opwekking van duurzame energie is onder meer een PowerNest Windturbine met een dak van PV-panelen op het dak van de flat geplaatst. Ook werd PV geïntegreerd in de gevel.

Tienduizenden flats

Hoogbouwflats zoals de Henriëttedreef zijn een uitdaging in de energietransitie doordat ze veel woningen onder één dak hebben en beperkte ruimte om energie op te wekken. Het Inside Out renovatiesysteem combineert slimme multifunctionele gevels, die de woningen duurzaam verwarmen en ventileren, met duurzame energieopwekking. Na de toepassing van het systeem wekt de flat haar eigen energie op voor stroomverbruik, warm water, ventilatie en ruimteverwarming. De energie die overblijft kan worden gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen. Met het modulaire renovatiesysteem van het Inside Out Consortium kunnen tienduizenden vergelijkbare jaren 60 en 70 hoogbouwflats in Nederland worden verduurzaamd en van het aardgas/de stadsverwarming af.

Inside Out-consortium

Het project wordt uitgevoerd door Bos Installatiewerken met haar ketenpartner Alkondor Hengelo in opdracht van Bo-Ex. Naast deze projectpartners is het modulaire Inside Out renovatiesysteem mede ontwikkeld door Mex Architects, LomboXnet, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Bosch Thermotechniek, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Energiezuinig renoveren is een van de thema’s in het kennisprogramma van RENOVATIE 2020.

Ga terug