Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuw consortium wil woningrenovatie versnellen

 

Een bouwsectorbreed samenwerkingsverband vormt een consortium om betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten te ontwikkelen.

Het nieuwe consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) had half december zijn kick-off. Het sectorbrede samenwerkingsverband is geïnitieerd door het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en bestaat naast penvoerder TNO uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners.

Miljoenen subsidie

Met de toekenning van 13,8 miljoen euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Doel is om zo te komen tot het voor de energietransitie in de gebouwde omgeving gevraagde tempo van 200.000 gerenoveerde woningen per jaar.

Volgens de deelnemende partijen zijn beschikbare oplossingen op dit moment te duur en te arbeidsintensief en voldoen ze niet aan de verwachtingen en behoeften van bewoners. Op basis van een nieuwe manier van samenwerken tussen vragende partijen, aanbiedende partijen en kennisinstellingen en een gezamenlijke ontwikkelagenda worden nieuwe kennis en technologieën ontwikkeld om te komen tot haalbare, betaalbare en opschaalbare oplossingen. Hiervoor richt het consortium zich onder andere op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen.

TNO is tevens een van de kennispartners van RENOVATIE 2020; energiezuinige renovatie van woningen is een van de thema’s van het kennisprogramma tijdens de beurs.

Ga terug