Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Meer ruimte voor innovatie in asbestsanering

 

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat er meer ruimte komt voor innovatieve methoden voor asbestsanering.

De motie was ingediend door de Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Chris Stoffer (SGP) en werd net voor het kerstreces aangenomen. Von Martels en Stoffer betoogden in hun motie dat de huidige regelgeving te weinig ruimte biedt aan nieuwe methoden voor sanering van asbest. Zij geven aan dat er innovatieve methodes zouden zijn die aantoonbaar veilig zijn, maar die toch nog steeds niet zijn toegelaten. “Steeds opnieuw wordt onderzoek gevraagd terwijl onderzoek van het onafhankelijke TNO op basis van meetgegevens de veiligheid van sommige methoden al heeft bevestigd.”

De stichting Ascert, die de toelating van saneringsmethoden tot nu toe reguleert, krijgt minder invloed. Andere certificerende instellingen en een Raad van Accreditatie worden straks verantwoordelijk voor certificering. Onderzoeksinstituut TNO wordt in de motie aanbevolen voor inhoudelijke advisering.

Vereniging Eigen Huis maakte zich eerder al sterk voor verruiming van de regels en beperking van de ‘remmende invloed op innovatie vanuit de asbestbranche’. De vereniging hoopt dat asbestsanering zo op een veilige wijze goedkoper kan worden uitgevoerd.

Asbestsanering is een van de thema’s van het kennisprogramma van RENOVATIE 2020.

Ga terug