Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

70% besparing mogelijk op logistiek


De praktijk bewijst dat een slimme aanpak een reductie mogelijk maakt tot wel 70% van de transporten in de bouwlogistiek, en dus uitstoot en overlast.

De beladingsgraad in vooral de afbouw is gemiddeld slechts 30%. Dat kan dus met een factor drie omhoog. Dat dat in de praktijk ook daadwerkelijk haalbaar is, is al op diverse projecten bewezen, zegt dr.ir. Ruben Vrijhoef, lector Building Future Cities aan de Hogeschool Utrecht. Met een hogere beladingsgraad is een forse reductie haalbaar op de logistieke kosten en de uitstoot en de overlast die daarmee gepaard gaan.

Verbeteren van de logistiek bij renovatieprojecten is een van de thema’s die in het kennisprogramma van RENOVATIE aan bod komt. Ruben Vrijhoef in inleider en moderator van dit programma-onderdeel, waaraan ook andere partijen uit de bouwpraktijk zullen meewerken.

Verhogen van de beladingsgraad is mogelijk door het vervoer van verschillende materialen te bundelen en met retourvracht te combineren, zegt Vrijhoef. Dat kan middels een speciaal ingerichte hub aan de rand van de stad, via de bouwmaterialenhandel, via  de werf van de aannemer of zelfs via een onderaannemer. “Dat is wel wennen, maar als het één keer loopt, loopt het heel goed.”

Productiviteit richting 100%

Door één transport te organiseren voor alle benodigde goederen, neemt vooral in binnensteden de overlast enorm af. Maar het biedt ook de mogelijkheid om de logistiek op de bouwplaats zelf te optimaliseren. “Doordat alles gebundeld aankomt, voorkom je heel veel geloop op de bouw. Als je dat combineert met ‘runners’ ga je nog meer winst halen. Die runners zorgen er voor dat buiten werktijd alle materialen op de plek worden gezet waar ze nodig zijn. Ook kunnen ze afval weghalen. Als je dat goed doet, kunnen vaklieden zich 100% bezig houden met hun vak. Dat verhoogt de productiviteit enorm. Dat is nog belangrijker nu we steeds vaker vakmensen tekort komen. Daarbij zijn runners goedkoper dan vaklieden en bespaar je dus ook op kosten.”

Nieuwe prijsafspraken

Om de winst die dit oplevert te verzilveren, zijn wel nieuwe prijsafspraken nodig. “Heel vaak is transport in de prijs van een product inbegrepen. Maar logistiek kost gewoon geld en dat moet je dus uit de prijs gaan halen. Datzelfde geldt voor de verhoging van de productiviteit van de vakmensen. Je zult met je onderaannemers vooraf moeten afspreken wat het bespaart en wat het kost door de logistiek op deze manier aan te pakken en strak te plannen en de winst verdelen.”

Nacalculatie

Vrijhoef deed met deze manier van werken al ervaring op bij diverse projecten. Waaronder een renovatieproject van 100 woningen in Eindhoven. De ploeg van 10 man kon daardoor 100% efficiënt werken. Een ander project dat met slimme logistiek en planning op prijs gewonnen was, bleek in de nacalculatie zelfs nog extra geld over te houden. Maar ook bij grootschalige renovatieprojecten is winst te behalen. Zo bleek bij het renovatieproject Delftse Poort in Rotterdam dat de meeste logistieke bewegingen bij deze grootscheepse kantoorrenovatie het vervoer van personen betrof. Ook dat kon enorm worden beperkt door het creëren van een hub, van waaruit mensen met een pendelbus of openbaar vervoer naar de bouwplaats konden reizen. Voordeel daarbij was uiteraard dat Delftse Poort direct naast Rotterdam CS gelegen is. Sinds kort gaan vaklieden op binnenstedelijke projecten ook wel met de bakfiets met gereedschap naar het werk. “Bij grote projecten zijn soms geen duizenden maar zelfs enkele miljoenen voertuigkilometers te besparen voor materiaal en personeel, zo hebben we eens uitgerekend.”

“Daarbij scheelt het ook enorm in het imago van de bouwer. Als je zo bespaart op overlast en uitstoot van transport kun je je presenteren als duurzame bouwer.”

Ruben Vrijhoef is moderator en inleider van het kennisonderdeel ‘(Bouw)logistiek in renovatieprojecten’ van RENOVATIE 2020.

Ga terug