Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

56% van kantoren heeft nog geen energielabel

 

RVO heeft een schatting gemaakt van het aantal label-C-plichtige kantoren en hun energielabels. Nog maar 32% blijkt te voldoen aan label C. 

Per 1 januari 2023 geldt voor een groot deel van de kantoren in Nederland dat ze minimaal energielabel C moeten hebben om nog te mogen worden gebruikt. Op basis van schatting van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland (gebouwen met een combi-functie niet meegerekend), waarvan naar schatting 62.000 moeten voldoen aan de label-C-verplichting. De verplichting geldt niet voor alle kantoren. Onder andere kantoren kleiner dan 100 m2 en kantoren in monumenten zijn hiervan uitgezonderd. 

32 % voldoet 

Uit recente cijfers blijkt dat 44% van de label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft; 32 % voldoet aan de label C plicht en 12 % heeft een label D of slechter. In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G). Voor 56% van deze kantoren is nog geen label geregistreerd.  

Sinds begin 2016 steeg het aandeel label-C-plichtige kantoren met een groen label elk jaar met gemiddeld 8 procentpunt. Dit betreft een ongeveer lineaire stijging. Begin 2016 waren er nog maar 5.000 groene labels en inmiddels dus circa 20.000. 

Energiezuinig renoveren is een van de kennisthema’s van RENOVATIE 2020. Namens RVO is Anke Zanders lid van de Adviesraad van de beurs RENOVATIE.

Ga terug