Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

DNA zet in op woonlastenneutraal renoveren

 

DNA in de Bouw zet in 2020 in op WoonlastenNeutraal Renoveren. DNA participeert met dit thema in het grote innovatieprogramma IEBB.

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) is een samenwerking van ruim 125 bedrijven en organisaties die betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten gaan ontwikkelen. Doel is binnen 10 jaar jaarlijks 200.000 woningen te renoveren die leiden tot aardgasvrije woningen. DNA (De Nieuwe Aanpak) in de Bouw werkt mee in het thema keteninnovatie.

Coöperatie

Deze participatie faciliteert en versnelt de coöperatie WNR (WoonlastenNeutrale Renovatie) die DNA in de Bouw opricht om bouwteams te helpen met prestatiegaranties die bewoners stabiele woonlasten geven. In de coöperatie WNR gaan duurzame mkb-ondernemers samenwerken om woningen van particuliere opdrachtgevers energieneutraal te renoveren met garantie op stabiele woonlasten. In eerste instantie met Verenigingen van Eigenaren en later ook voor de grondgebonden woningen.

DNA in de Bouw werkt in het IEBB-consortium samen met Kennisinstituut KERN, Coöperatie WNR, TUDelft en HU Utrecht. Het op te richten servicebureau van WNR wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van levensvatbare concepten binnen IEBB en zal de uiteindelijke exploitatie hiervan coördineren en uitvoeren.

Negen thema’s

IEBB ontwikkelt renovatieconcepten voor verschillende woningtypen, met verschillende energieconcepten, methoden en tools om onder meer de prestaties te verbeteren. Het IEBB-consortium staat voor een integrale aanpak op negen thema’s die alle nodig zijn om in de komende jaren tot de gewenste opschaling te komen: 1. Renovatieconcepten, 2. Prestatiemonitoring, 3. Industrialisatie, 4. Digitalisering, 5. Gedragen energietransitie, 6. Afwegingskader gebouweigenaren, 7. Keteninnovatie, 8. Warmtepompen en 9. Warmteopslag. Ieder thema bestaat uit een aantal projecten.

Foto: Het WNR Steigerteam is gestart. De kwartiermakers van DNA (v.l.n.r.): Carl-peter Goossen, Frans Westdorp, Harrie Beernink, Clarence Rose, Harmen Bouwstra, Mons Stolper, Walter van Steenis en Egbert de Jong.

DNA in de Bouw is een van de kennispartners van RENOVATIE 2020 en zal in het kennisprogramma nader ingaan op het thema woonlastenneutraal renoveren. Carl-peter Goossen van DNA in de Bouw is tevens lid van de Adviesraad van RENOVATIE.

Ga terug