Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Woonplus renoveert twee portiekflats


De keuze tussen slopen of renoveren hangt af van drie belangrijke factoren: gebiedsontwikkeling, de technische staat en de financiële haalbaarheid. Voor twee portiekwoningen aan de Lorentzlaan in Schiedam koos Woonplus voor een zeer ingrijpende renovatie of eigenlijk ‘vernieuwbouw’.

Planontwikkelaar Ahmed Assad van ERA Contour zal in het kennisprogramma van RENOVATIE 2021 ingaan op deze praktijkcase van Woonplus, waarbij keuzes werden gemaakt tussen slopen of renoveren

Scenario’s

Woonplus vroeg aan ERA Contour om de mogelijkheden te onderzoeken voor verduurzaming van de twee portiekflats aan de Lorentzlaan. “Woonplus wilde ze behouden omdat ze het gezicht van de wijk vormen en langs een hoofdader richting het treinstation liggen. Omdat in de wijk een minder grote verdichting was gewenst, zijn in de omgeving van deze flats juist vooral grondgebonden eengezinswoningen gerealiseerd”, vertelt Assad.

Deze herstructurering van de Wetenschappersbuurt sluit aan bij de woonvisie van de gemeente Schiedam en bij de ambities van Woonplus om haar sociale woningvoorraad te vernieuwen. Na de transformatie is ‘De Nieuwe Wetenschappers’ een kindvriendelijke, groene wijk met een combinatie van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

EPV

“Soms weet een corporatie al precies wat ze wil met een renovatie, maar vaak ook vraagt een corporatie ons om verschillende scenario’s uit te werken waaruit ze kan kiezen. Dat gold ook voor deze twee flats.”

In eerste instantie was het de bedoeling om de flats in bewoonde staat naar label B te renoveren. Toen de partijen ongeveer een jaar lang met elkaar onderweg waren, maakte Woonplus duidelijke keuzes. “Het moest gasloos worden en een grote inzet op CO2-besparing. Daarbij wilden ze andere doelgroepen aanspreken door de tweekamer-appartementen her in te delen naar drie en vier kamers. Om dit haalbaar te maken hebben we gekozen voor Nul op de Meter. De corporatie kan daardoor gebruik maken van de Energie Prestatie Vergoeding, wat de meerinvestering mogleijk maakte.”

De plannen werden verder uitgewerkt samen met Van Schagen architecten. De renovatie werd hiermee wel dermate ingrijpend dat dat in onbewoonde staat moest gebeuren.

Van binnenuit

Voor NOM is de isolatie van de schil een heel belangrijke factor. Maar de portiekflats mochten als beeldbepalende elementen niet te veel veranderen. Daarom kozen de partijen uiteindelijk voor isolatie aan de binnenzijde, met behulp van Faay voorzetwanden. “Dat is een prefab en droog aan te brengen product dat je ook op maat kunt laten maken en het heeft een hoge luchtdichtheid. Isoleren aan de binnenzijde kost wel ruimte, maar dat kon in dit geval”, vertelt Assad over de bouwtechnische uitwerking van de verduurzaming.

Ook belangrijk was de energieopwekking, middels PV op het dak. “Daar kwamen we mee uit, maar we hebben wel PV gekozen met een opbrengst van 390 Wpiek. Dat was vooral nodig omdat we 10 jaar EPV-proof willen zijn. Dan moet je dus ook rekening houden met de degradatie van de PV-panelen in de loop der tijd.”

Ahmed Assad is een van de sprekers van de kennissessie Slopen of Renoveren tijdens RENOVATIE 2021.

Ga terug