Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Woningen te langzaam klimaatbestendig


Voor veel Nederlanders is onduidelijk hoe zij hun huis kunnen aanpassen aan hitte en wateroverlast en bij wie zij moeten aankloppen. “Meer informatie en coördinatie zijn nodig, anders komt het er niet van”, zegt Michiel Delfos, directeur Schade en Inkomen bij Achmea, naar aanleiding van een eigen jaarlijks onderzoek.

Verzekeraar Achmea onderzoekt sinds 2019 hoe Nederlanders hun huis klimaatbestendig maken en of ze weten hoe dat moet. Uit de derde Klimaatadaptatiemonitor blijkt opnieuw dat veruit de meeste Nederlanders niet (goed) weten hoe ze aan de slag kunnen om hitte of wateroverlast tegen te gaan.

Net als in eerdere edities van de monitor blijkt dat de meeste mensen (94%) niet weten hoe ze hun woning klimaatbestendig kunnen maken. Twee derde vindt het onderwerp belangrijk en wil dat er meer aandacht voor is. Een derde neemt wel enkele maatregelen of heeft hier plannen voor, zoals meer groen of isolatie, maar koppelt dit niet direct aan klimaatbestendigheid.

Behoefte aan kennis

De behoefte aan kennis over klimaatbestendig wonen is nog steeds groot. Hoewel meer Nederlanders de afgelopen tijd informatie hierover ontvingen, geeft nog steeds ruim de helft van de Nederlanders aan nooit te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. De meeste ondervraagden (37%) kijken hiervoor naar de overheid, en pas daarna naar de verhuurder (20%), energieleverancier (17%), waterschap (17%), verzekeraar (14%) of anderen.

“De uitslag van het onderzoek baart ons zorgen”, zegt Delfos. “Nederland past zich te langzaam aan het veranderende klimaat aan. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders zich weinig tot geen zorgen maakt over hun woning door het veranderde klimaat. Dit komt doordat zij al maatregelen hebben getroffen of denken nog genoeg tijd te hebben om maatregelen te treffen, maar in een aantal gevallen ook omdat men denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Het aandeel Nederlanders dat zich (heel) veel zorgen maakt over hun woning is licht gestegen ten opzichte van 2020."

Ga terug