Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

WNR garandeert woonlastenneutrale renovatie


WoonlastenNeutraal Renoveren (WNR) is een initiatief van bouwondernemers die al jaren samenwerken in kennisnetwerk DNA in de Bouw. Vanuit dit collectief is de aanpak ontwikkeld om woningen 100% betaalbaar duurzaam te renoveren, met blijvend lage woonlasten. Hiervoor gecertificeerde bouwteams voeren de duurzame renovaties uit, op basis van de kosten van de huidige energierekening en het onderhoud.

Stichting WNR bouwt sinds zomer 2020 een organisatie gebaseerd op dit eigen ontwikkelde model met stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar. Stichting WNR is opgericht door leden van DNA in de Bouw en heeft geen winstoogmerk. Bouwteams worden samengesteld uit leden van de vereniging. WNR begeleidt het hele proces: financiering, techniek en organisatie, van initiatieffase tot na oplevering.

Duurzame renovatie

Tot 2050 moeten zeven miljoen woningen in Nederland gerenoveerd worden naar een comfortabele woning zonder aardgas. Appartementen, galerijflats, rijwoningen en vrijstaande woningen, huur en koop. WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) zorgt met gecertificeerde bouwteams voor een duurzame renovatie zonder extra investering voor de bewoner indien deze - en de vereniging van eigenaren - het huishoudboekje op orde heeft. Dankzij nauwkeurig vooraf doorgerekende resultaten kan een optimaal geïsoleerde woning met innovatieve installaties langdurig voorspelbaar presteren. Daarop geven banken garanties af die nodig zijn voor de financiering.

Geen last maar lust

Het WNR-model is een beproefde bouwmethodiek gebaseerd op gebouwgebonden financiering met lange looptijden en gegarandeerde energieprestaties. De visie en jarenlange ervaring van een verscheidenheid aan experts is erin verwerkt. Het wil bewoners perspectief geven op een toekomstgerichte woning die geen last maar een lust is.

Bedrijven die voorop lopen in de markt passen het model in teamverband toe. Stichting WNR ondersteunt en faciliteert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en de gezamenlijke realisatie om klanten en bewoners volledig te ontzorgen.

Appartementen

WNR richt zich eerst op VvE’s, eigenaren met een appartementsrecht in een flat of appartementengebouw. Reden van deze focus is dat de experts al ervaring hebben met het succesvol renoveren van een aantal VvE’s. VvE’s kunnen kennismaken met WNR en via een haalbaarheidsonderzoek laten toetsen of de vereniging geschikt is voor een integrale duurzame renovatie volgens het WNR-model. Het levert inzicht in de mogelijkheden voor een optimale woonlastenneutrale renovatieaanpak, inclusief een voorlopig ontwerp. Met de uitkomsten en het advies kan de VvE een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen.

DNA in de Bouw is een van de kennispartners van RENOVATIE 2021 en zal in het kennisprogramma nader ingaan op het thema woonlastenneutraal renoveren .

Ga terug