Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Versnelcoalitie Groene Woninginvesteringen


Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) pleit ervoor om het voor woningeigenaren gemakkelijker te maken om een verduurzamingslening af te sluiten. SVn vormt samen met marktpartijen de Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen.

Om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, moeten er tussen 2019 en 2030 zo’n 300.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. In de afgelopen jaren werd een tempo van slechts 30.000 woningen per jaar gerealiseerd, aldus onderzoeksorganisatie TNO. Naast materiaal- en personeelsschaarste, ontbreekt het woningeigenaren aan goede informatievoorziening en spaargeld of betaalbare financiering voor het verduurzamen van de woning.

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat slechts de helft van de woningeigenaren voldoende spaargeld heeft voor duurzame investeringen. Ongeveer een kwart van de woningeigenaren heeft onvoldoende spaargeld maar komt in aanmerking voor een lening voor verduurzaming. Zij zijn hierbij aangewezen op een hypotheek of een persoonlijke lening. Een hypotheek is eigenlijk alleen gunstig bij een verhuizing, grote verbouwing of zeer grote investeringen, terwijl een persoonlijke lening op dit moment te duur is en hiervoor een passend leenkader ontbreekt.

Rendabel

Van de woningbezitters die voldoende spaargeld hebben of een lening kunnen krijgen, blijkt een groot gedeelte niet bereid om duurzame investeringen te doen vanwege een gebrek aan informatie over de mogelijkheden en moeite met het maken van een goede kosten-batenberekening.

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil de verduurzaming van Nederlandse koopwoningen versnellen. De mogelijkheden daarvoor zijn er omdat, zeker gezien de gestegen energieprijzen, investeren in een duurzamere woning vaak rendabel is. De Versnelcoalitie bestaat uit de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), De Hypotheker, Dynamic Credit, BNP Paribas Personal Finance en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Rol overheid

Om de verduurzamingsdoelstelling te halen, zijn volgens de Versnelcoalitie aanvullende acties van de overheid nodig. Er zou een helder, gestandaardiseerd leenkader voor verduurzamingsleningen moeten komen. Dit maakt de verduurzaminglening goedkoper en toegankelijker. Hiervoor heeft de VFN inmiddels een voorstel gedaan.

Verder zou de overheid geldverstrekkers moeten ondersteunen bij het breed aanbieden van betaalbare groene leningen door een risicoafdekking van dit nieuwe type lening. Dit zal, net als bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), leiden tot een lagere rente voor de consument en betere consumentenbescherming. Dit kan bijvoorbeeld door via de NHG ook garanties af te geven voor verduurzamingsleningen.

Rol marktpartijen

De Versnelcoalitie is ervan overtuigd dat marktpartijen een belangrijke rol kunnen spelen in het bereiken van een brede groep woningeigenaren en hen te ondersteunen in het proces. Marktpartijen zouden kunnen helpen bij het maken van een goede berekening van de potentiële energiebesparing op basis van gevalideerde NTA8800-methodiek en kunnen vaststellen of een verduurzamingslening een geschikte financieringsoplossing is.

Ga terug