Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Verduurzaming VvE-gebouwen wordt makkelijker


De verduurzaming van VvE-gebouwen loopt achter vergeleken met woningen van particulieren en corporaties. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft daarom een VvE-versnellingsagenda Verduurzaming gepresenteerd waarin maatregelen staan die verduurzaming sneller en makkelijker maakt. 1,2 miljoen woningen zijn onderdeel van een VvE.

Door een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek geldt dat voor VvE's vanaf medio 2026 een meerderheid van 50% +1 van de stemmen voldoende is voor het nemen van een besluit over verduurzamingsmaatregelen. In diezelfde wetgeving wordt vastgelegd dat er voor een besluit over verduurzaming geen opkomsteis (quorum) meer is vereist. VvE’s hanteren nu vaak deze opkomsteis en een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen. Het nemen van besluiten wordt hierdoor eenvoudiger.

Daarnaast wordt de subsidie voor VvE’s (SVVE) per 1 januari 2024 uitgebreid. Zo worden voor monumenten de minimale isolatiewaarden verlaagd, zodat deze beter aansluiten op de aard van het gebouw. Naast subsidie voor procesbegeleiding kan een VvE ook subsidie aanvragen voor verschillende onderzoeken die nodig zijn voor het besluit voor het verduurzamen van het gebouw. Bijvoorbeeld een asbestonderzoek of flora- en faunaonderzoek. Om te zorgen dat er genoeg procesbegeleiders zijn, wordt gewerkt aan het opzetten van een opleiding.

Tevens kunnen VvE’s naast de SVVE vaak nog subsidie(s) aanvragen bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie die de gemeente verleent voor het isoleren van een woning via de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Een VvE kan dus meerdere subsidies ‘stapelen’. Naast de subsidies is ook de mogelijkheid voor het lenen van geld verbeterd. Sinds 26 april. is de rente van de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds met 1,5% verlaagd.

Hulp voor VvE’s

Voor hulp en ondersteuning bij verduurzaming voor VvE’s is in het klimaatpakket van april dit jaar 25 miljoen euro gereserveerd. Daaronder vallen diverse maatregelen. Zo wordt het in de loop van september 2023 het voor steeds meer VvE-bestuurders en appartementseigenaren mogelijk om via de Duurzame Huizen Route ervaringen te delen over het verduurzamen van het gebouw. Ook gemeenten die aan de slag (willen) gaan met het verduurzamen van VvE’s kunnen van elkaar leren in een Community of Practice voor gemeenten.

Tevens komen er een website en loket voor appartementseigenaren. Appartementseigenaren worden meer bewust gemaakt van hun eigen rol bij het verduurzamen en onderhouden van het gebouw. In dit najaar komt er een verbeterde VvE-pagina op verbeterjehuis.nl. In 2024 start een landelijk VvE-verduurzamingsloket. Appartementseigenaren en VvE-bestuurders kunnen hier gemakkelijk toegang krijgen tot informatie, deskundig advies en cursussen wanneer dit niet lokaal aangeboden wordt.

Ga terug