Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Tussenstap voor grootschalige woningrenovatie


Om renovaties betaalbaar te houden en woonlasten te beperken, moeten corporaties de nadruk leggen op isoleren. Van gas los gaan is nog niet nodig.

Dat advies gaf Chiel Boonstra van adviesbureau Trecodome in het webinar ‘De (on)zin van NOM-renovaties’, dat georganiseerd werd door Kingspan Unidek in samenwerking met Eisma Bouwmedia. Boonstra constateert dat veel woningcorporaties na een pilotproject afzien van grootschalige NOM-renovaties. De kosten daarvan zijn op dit moment te hoog. De verduurzaming van het woningbezit dreigt daardoor te stoppen bij Label B.

Verantwoorde tussenstap

Als antwoord hierop ontwikkelde Boonstra samen met Kingspan Unidek en Prefab Fabriek Culemborg het OCEAN-model. OCEAN is een tussenstap en groeimodel, dat duurzame renovaties haalbaar en betaalbaar maakt. Het accent ligt daarbij op energiebesparing door een goede schil, middels een nieuw dak, vloerisolatie, luchtdichting en triple glas. Daarnaast wordt er balansventilatie met WTW aangebracht en PV op één dakvlak gelegd. De gasketel kan voorlopig blijven zitten, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen.

Niet compenseren

Het model gaat niet uit van het volledig compenseren van het energieverbruik middels een groot aantal PV-panelen. Boonstra rekende in het webinar voor dat compenseren niet leidt tot beperking van CO2-uitstoot. Daarbij zal het afbouwen van de salderingsregeling uiteindelijk leiden tot hogere woonlasten.

“OCEAN is een verantwoorde tussenstap die de impasse doorbreekt tussen enerzijds de grote hoeveelheden Label B renovaties en anderzijds de mondjesmaat renovaties naar NOM. Het risico van de huidige Label B renovaties is dat we net te weinig isoleren, waar we later spijt van krijgen. Wat je doet, doe dat goed.”

Het webinar ‘De (on)zin van NOM- renovaties’ van Kingspan Unidek en Eisma Bouwmedia is gratis terug te zien. Kingspan Unidek is exposant op RENOVATIE 2020 en Eisma is mediapartner van de beurs. Van 6 t/m 8 oktober 2020 zijn zij, en bijna 600 andere exposanten en partners, te bezoeken tijdens de Nationale Energie Week in de Brabanthallen, Den Bosch.

Ga terug