Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Transformatie vergt extra aandacht voor vloer


Transformatie van gebouwen is een belangrijk thema in vooral stedelijke gebieden. De COVID-19 pandemie heeft die tendens behoorlijk versterkt. Thuiswerken lijkt de nieuwe norm te worden, waardoor minder kantoorruimte nodig is. Oude leegstaande kantoren vinden een nieuwe bestemming als woning. Dat vraagt om goede (contact)geluidisolatie, met name in de vloeren.

Aan woningen is in Nederland nog volop behoefte, onder meer aan studio’s voor starters maar ook aan luxe appartementen voor andere doelgroepen. Uiteraard speelt de locatie een belangrijke rol in de mogelijkheden om bestaande gebouwen te transformeren, maar er zijn inmiddels ook voorbeelden van complete gebieden die veranderden van kantoren- of bedrijventerreinen naar aantrekkelijke woongebieden. Dat biedt dus volop kansen om bestaande gebouwen niet te slopen, maar te hergebruiken. Vanuit oogpunt van duurzaamheid is dat ook de meest optimale keuze.

Wanden en installaties

De verandering van functie van een gebouw brengt wel nieuwe eisen met zich mee. De ruimtes worden opgedeeld in verschillende naast en boven elkaar gelegen woonheden. Dat vraagt om goede (contact)geluidisolatie. Ook worden nieuwe installaties ingebouwd. Nu de gasketel verleden tijd is, valt veelal de keuze op een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming.

Droge dekvloeren

Deze nieuwe functies stellen andere eisen aan de vloer. Unifloor kan daarmee helpen met diverse producten. Unifloor is vanouds sterk gericht op het beperken van (contact)geluidisolatie en heeft zich ook gespecialiseerd in droge dekvloeren voor vloerverwarming. Droge dekvloeren hebben het grote voordeel dat ze geen verhardingstijd nodig hebben en dat er geen bouwvocht in het gebouw wordt ingebracht. Ook zijn droge systemen remontabel. Met een uitgekiende opbouw is er ook hoogte te besparen ten opzichte van natte systemen, zeker waar dat vanwege geluidisolatie gaat in combinatie met een zwevende dekvloer.

Voor het verbeteren van geluidisolatie is vooral Redu-Panel® een heel geschikt product. In combinatie met vloerverwarming is Jumpax® CP de juiste keuze.

Uitvullen met Ecopearls®

Waar vloeren niet volledig vlak zijn, kunnen deze worden uitgevuld met Ecopearls®. Dat kan ook plaatselijk. Deze Unifloor EcoPearls® zijn houtsnippers met een ommanteling van cement. Het zijn dus geen ronde korrels maar ze hebben een wat hoekige structuur. Dit maakt dat ze bij de verwerking in elkaar grijpen en direct een stabiele laag vormen. De Ecopearls® dragen ook bij aan de geluidisolatie van de vloer.

Houten vloeren

Deze oplossingen zijn ook zeer goed toepasbaar op houten vloeren, zoals die in oudere leegkomende panden voorkomen. Op een dergelijke ondergrond kan eigenlijk niet anders dan een droog systeem worden toegepast, met name vanwege de maximale vloerbelasting.

Ga terug