Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Tempo van asbestsanering in 2021 gedaald


In het derde kwartaal van 2021 is 1,0 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Naar verwachting komt het totaal aantal saneringen in 2021 hiermee uit op circa 6 miljoen m2. In het derde kwartaal van 2020 werd nog 1,7 miljoen m2 gesaneerd.

In een ‘Voortgangsbrief asbest’ aan de Tweede Kamer gaf voormalig staatssecretaris Van Weyenberg aan de daling in het saneringstempo zorgelijk te vinden. De staatssecretaris schreef hierover het volgende:

“Uitgaande van de resterende opgave en een saneringstempo van 7 miljoen m2 per jaar, zal er naar verwachting nog ruim tien jaar nodig zijn om de operatie te voltooien. De ambitie is om dit sneller te doen. De samenwerkingsverklaring bevat tal van acties om het saneringstempo te verhogen. Als deze instrumenten onvoldoende toereikend zijn, vraagt dit aanvullende stappen. Het is echter aan het nieuwe kabinet om beslissingen te nemen over eventuele aanvullende instrumenten.”

De daling van het saneringstempo benadrukt het belang van de samenwerking van stakeholders, zo zegt Versnellingsaanpak Asbestdakensanering. Op zijn site meldt het samenwerkingsverband ook een aantal lokale en regionale initiatieven die moeten leiden tot versnelling van het saneringstempo. Zo maakt het melding van een gemeentelijk initiatief in Raalte, maar ook van een pilotproject voor Twente in de gemeente Wierden. Dit Twentse project is er op gericht om asbest op daken van bedrijven en agrarische gebouwen te vervangen door PV-installaties.

Ga terug