Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Tekort installateurs vertraagt verduurzaming


Het vinden van een installateur wordt steeds moeilijker, vooral in de grote steden. Inmiddels is 30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaar. Dat is hoger dan voor de corona-uitbraak en hoger dan in de bouwsector en industrie. Dit heeft tot gevolg dat de verduurzaming van woningen en andere gebouwen grote vertraging kan oplopen. Dit blijkt uit data van de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO over de installatiesector.

De arbeidsmarktindicator van ABN AMRO brengt de onvervulbare vacatures per gemeente en per beroep in kaart op basis van de reisafstand die werkzoekenden bereid zijn af te leggen in combinatie met het beroep dat zij zoeken. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van Werk.nl, de website van het UWV.

Hoger dan bouw

Het aandeel onvervulbare vacatures in de installatiesector is veel hoger dan in aanverwante sectoren zoals de bouw (23 procent) en de industrie (15 procent). In de zomer van 2020 lag de arbeidskrapte in de installatiebranche rond de 11 procent en was op dat moment vergelijkbaar met die in de bouwsector. Het aandeel onvervulbare vacatures verdubbelde sindsdien in de bouwsector, maar verdrievoudigde voor de installatiebranche.

Het tekort aan installateurs heeft een drukkend effect op het tempo waarin huizen en ander gebouwen worden verduurzaamd. Energieleverancier Essent waarschuwde al in 2019 en in 2020 hiervoor. Installateurs hebben immers specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn bij de installatie van warmtepompen, zonnepanelen en andere energiezuinige of -positieve installaties.

Functies

Binnen de installatiesector zijn grote verschillen in arbeidskrapte naar type functie. In absolute aantallen is de vraag naar installatiemonteurs voor dakwerk, sanitair, verwarming, gas- en waterleidingen (verder ‘werktuigbouwkundig installatiemonteur’) het hoogst. Landelijk zijn 773 vacatures onvervulbaar voor dit type werk, op een totaal van 2.533 openstaande vacatures voor werktuigbouwkundig installatiemonteur. Dit wordt gevolgd door de vacatures voor monteur elektrische installaties, waar 687 van de 3.817 vacatures onvervulbaar zijn. Wel is het aandeel onvervulbare vacatures voor deze functie – met 18 procent – relatief laag in vergelijking met andere functies. 

Verbouwingen

Het aandeel onvervulbare vacatures ten opzichte van het totaal aantal vacatures is het hoogst bij keukenmonteurs en rolluik- en zonweringinstallateurs met respectievelijk 63 en 55 procent. Dit komt mede doordat veel particulieren in de coronaperiode besloten om hun huis te verbouwen. Ook voor koeltechnische monteurs (52 procent) en werkvoorbereiders installatietechniek (51 procent) is meer dan de helft van de vacatures onvervulbaar. Het aandeel is het laagst bij projectleiders installatietechniek en monteurs meet- en regeltechniek met respectievelijk 3 en 4 procent.

Iets meer aanbod

Hoopvol is dat het aantal werkzame personen in de installatiesector recent weer groeit na een jarenlange daling. In de vijf jaar tot 2014 daalde het aantal werkzame personen in de installatiesector met 14.000 naar 124.000. Dat was een gevolg van de financiële crisis die in 2008 begon. Sinds 2014 stijgt het aantal installateurs weer en 2019 was het eerste jaar dat het aantal werkzame personen weer hoger ligt dan in 2009, namelijk 142.200. Daaronder zijn 500 tot 600 statushouders, tweette Doekle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging Techniek NL.

Zorgelijk blijft dat na 2005 het aantal leerlingen dat koos voor een technische opleiding sterk is gedaald, zoals blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Na het schooljaar 2015/2016 is hier wel een kentering in gekomen, maar in het schooljaar 2017/2019 was het aantal leerlingen nog altijd de helft van het jaar 2005/2006.

Ga terug