Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Subsidie voor betere ventilatie in scholen


De overheid stelt bijna 100 miljoen euro beschikbaar om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Gemeenten kunnen deze Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) aanvragen voor het primair en voortgezet onderwijs.

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag, afhankelijk van het leerlingenaantal. Het totale budget voor deze regeling is € 98.717.000. De regeling opent op 4 januari 09:00 uur en loopt tot 30 juni 2021.

Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De SUVIS kan alleen gebruikt worden voor het deel van het gebouw waar de school zit en dus niet voor de sporthal of kinderopvang ergens anders in het gebouw.

Voorwaarden

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 . Voor nieuwere scholen ligt de eis hoger. Tevens moeten kooldioxidemeters worden aangebracht in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw.

Ga terug