Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

‘Subsidie nodig voor (thuis)batterij’


Netbeheerders in Nederland roepen het kabinet op om subsidie te gaan geven op thuisbatterij voor opslag van stroom. Dit in plaats van de huidige salderingsregeling voor PV-panelen.

Het aantal zonnepanelen in ons land groeit zo sterk dat het terugleveren aan het net een probleem wordt in wijken waar het net hier niet op berekend is. Het tijdelijk opslaan van zonnestroom is hiervoor een uitstekende oplossing, maar thuisbatterijen zijn in ons land voor de consument nog niet rendabel. Nederland blijft hiermee achter bij onder andere België en Duitsland, stelt Netbeheer Nederland. Subsidie op opslag – parallel aan afbouw van de salderingsregeling - is daarom een belangrijk middel om het investeren in zon op dak te blijven stimuleren. Een subsidie van 30 procent maakt een thuisbatterij al in 2023 rendabel voor consumenten.

Het aantal knelpunten op de laagspanningsnetten zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Nu al zien de netbeheerders dat in wijken waar het net daar niet op berekend is, problemen ontstaan wanneer er op zonnige dagen veel stroom uit zonnepanelen het net op moet. Omvormers van zon-installaties bij de consument schakelen dan uit veiligheidsoverwegingen automatisch uit.

Barrière wegnemen

De drukte op de laagspanningsnetten vormt daarmee een barrière voor consumenten en bedrijven om te blijven investeren in zon op dak. Lokale opslag van elektriciteit – in buurtbatterijen of een thuisbatterij – kan een goed middel zijn om die barrière weg te nemen. Opslag is helaas financieel nog niet interessant, onder andere door de salderinsgregeling.

Het afbouwen van de salderingsregeling – zoals voorgesteld in het wetsvoorstel dat het volgende kabinet zal behandelen – zal opslag uiteindelijk renderend te maken. Dit alleen is echter onvoldoende. Bij het voorgestelde afbouwpad zijn thuisbatterijen pas in 2028 rendabel. Daarom is een aanvullend financieel instrumentarium nodig. Uit berekeningen van de netbeheerders blijkt dat bij een subsidie van 30% op de investeringskosten de thuisbatterij in 2023 al rendabel kan zijn voor consumenten.

Liander

Netbeheerder Liander meldde dat ze het afgelopen jaar omgerekend zo’n 1700 voetbalvelden vol nieuwe zonnepanelen van ondernemers en consumenten aangesloten op het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Ondanks dat op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet wordt bereikt door het grote aanbod van zonnestroom heeft Liander in 2021 33% meer nieuwe zonnepanelen aangesloten dan in het voorgaande jaar.

De nieuwe panelen hebben samen een capaciteit van 1.169 megawatt (MW). Het totale vermogen van de zonnepanelen die groene stroom leveren aan het stroomnet van Liander komt daarmee op 4,7 gigawatt (GW). Zo’n 20% van de consumenten en ondernemers in het verzorgingsgebied van Liander heeft nu zonnepanelen.

Ga terug