Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Subsidie Aardgasloos stimuleert innovaties


De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Aardgasloos heeft de afgelopen jaren diverse innovaties opgeleverd die helpen bij de overgang naar aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit evaluaties. Vooral mkb- en grote bedrijven benutten de subsidie, met name voor het testen (pilots) van tastbare, fysieke producten.

De subsidie ondersteunt innovatieve projecten die helpen woningen, wijken en gebouwen los te koppelen van aardgas. In de periode 2019 tot en met 2022 leverde de subsidie volgens RVO ruim 40 goede innovatieprojecten op. Deze kwamen vooral uit het bedrijfsleven, en in mindere mate van andere organisaties als kennisinstellingen.

Veel innovaties zijn gericht op het testen van nieuwe producten als gebouwonderdelen en installaties, in met name de woningbouw. Ondanks de mogelijkheden, gebruikten ondernemers de subsidie minder voor innovatieve processen, diensten of hulpmiddelen, of het demonstreren van innovaties.

Kosten

Een aardgasloos Nederland is een belangrijk doel van het Klimaatakkoord. Tegen 2050 moeten maar liefst 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. De DEI+ Aardgasloos-subsidieregeling laat volgens RVO zien dat deze doelen haalbaar zijn. Vanaf 2018 en 2019 zijn er vele innovatieprojecten gestart onder deze regeling, met looptijden variërend van 2 tot 4 jaar. Belangrijke doelen daarbij zijn dat het niet duur is voor bewoners en de samenleving, dat de kwaliteit goed is en dat het snel gaat.

Magazine over innovatieprojecten

RVO heeft een magazine 'Innovaties voor Aardgasloze Woningen, Wijken en Gebouwen' laten maken met verhalen over innovaties die de samenleving veranderen. Het geeft een inkijkje in de voltooide gesubsidieerde innovatieprojecten en de ervaringen en resultaten daarvan.

Ga terug