Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Smart Buildings (exposant advertorial)


Is jullie gebouw klaar voor de toekomst? Velen zullen uiteraard zeggen “Ja hoor”, en anderen roepen “We zijn druk bezig met plannen om van het gas af te gaan”.

Hoewel beide antwoorden zeker een kern van waarheid herbergen, houdt dit nog lang niet in dat men klaar is voor de toekomst. In elk geval is het gebouw nog zeker geen Smart Building. Hier is toch iets meer nodig.

Toch moeten we ook zeggen dat er al wel heel veel slimme toepassingen gebruikt worden in gebouwen: Intercom, lift beveiliging, beheer van CV installaties enzovoort. Deze systemen maken gebruik van een verbinding naar buiten of kunnen op afstand beheerd worden. In geval van een storing volgt een melding bij een onderhoudspartij en wordt direct actie ondernomen. Hier spreken we eigenlijk ook al van IoT.

Veel interessanter wordt het indien al dit soort systemen en nog vele anders samenkomen in één portaal of dashboard en een gebouwbeheerder direct de informatie verschaft die van belang is. Zodra alle informatie op één plek beschikbaar is, valt vaak ook op dat een probleem in een gebouw vaak samenhangt met of veroorzaakt wordt door een ander aspect.

Binnen de wereld van IoT gaan we vervolgens ook nog een stukje verder. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: monitoren afvalcontainers, oplaadpunten elektrische voortuigen, rookmelders in appartementen, deursensoren, noodverlichting, aanwezigheidssignalering en eigenlijk alles waar je maar periodiek informatie over zou willen hebben.

Vanaf 1 januari geldt een verplichting ten aanzien van rookmelders in woningen. Elke woning moet voorzien zijn van een rookmelder. In nieuwbouw goed geregeld, in bestaande bouw niet. Rookmelders moeten voorts ook periodiek gecontroleerd worden. In combinatie met bijvoorbeeld onze meetsystemen voor warmte en water, worden rookmelders dagelijks op hun goede werking gemonitord, er is dus altijd de zekerheid dat de melder functioneel is, de batterij nog voldoende spanning heeft en de melder ook nog daadwerkelijk aan het plafond hangt.

Afvalcontainers worden meestal op vaste momenten geleegd, vol of niet. Soms volgt dus een leging terwijl de container nog lang niet vol is, maar helaas volgen ook een leging terwijl deze overvol is en er al afval naast de container ligt.

Noodverlichting is ook iets waar aandacht voor moet zijn. Deze dienen ook periodiek gecontroleerd te worden. Dit kan uiteraard fysiek, maar tegenwoordig ook geautomatiseerd.

Staan deuren open die niet open zouden moeten zijn? Is het dakluik dicht, enkele simpele aspecten die veelal niet direct aandacht hebben, maar vaak achteraf tot grote ellende leiden. Ook hier zijn simpele sensoren een grote hulp en geven je informatie over de momenten waarop deuren geopend zijn en of ze eventueel open dan wel dicht zijn.

IoT helpt een beheerder of gebouweigenaar om enerzijds kosten te besparen en anderzijds veiligheid te vergroten. Ga voor meer informatie naar wms.nl

Ga terug