Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Saint-Gobain Projects wil beter renoveren


Saint-Gobain Projects ontwikkelt modulaire verbeterscenario’s voor renovatie en transformatie, met optimale prestaties op het gebied van welzijn, duurzaamheid en efficiëntie. Het bundelt daarbij onder meer alle kennis die aanwezig is binnen de diverse Saint-Gobain bedrijven.

Beter renoveren en transformeren draait in de optiek van Saint-Gobain Projects in eerste instantie om de bewoner. Zijn of haar belangen worden nu nog onvoldoende meegenomen, zegt Solution Manager Michiel Susebeek. Te vaak gaat het om de theoretische energieprestatie en het budget, terwijl het slagen of falen van gekozen oplossingen vooral afhangt van het gedrag van de bewoner. Die bepaalt of de theoretische prestaties in de praktijk ook gerealiseerd worden en of er achteraf geen (sociale) faalkosten zijn voor een woning die niet voldoet. Hierbij zijn aspecten zoals een gezond binnenklimaat, geluidisolatie en thermisch comfort in alle seizoenen zeer belangrijk.

Integraal onderzoek Beter Wonen

Saint-Gobain Projects rondt op dit moment het onderzoek af over beter renoveren van en transformeren van woningen. Het werkt daarbij samen met W/E adviseurs (materialen), DWA (energie en comfort), Arcadis (financieel en samenwerking) en Making Space (bewonersbehoefte). Het maakt gebruik van alle kennis die aanwezig is binnen de diverse Saint-Gobain bedrijven als Ecophon, Gyproc, Glass, Solar Gard, Isover, Strikolith Weber-Beamix en Saint-Gobain Solutions.

Doel is om te komen tot optimale modulaire verbeterscenario’s voor renovaties en transformaties. Zo kunnen we nú de juiste integrale benadering kiezen. Susebeek constateert dat nu nog vaak voornamelijk op basis van ‘laagste prijs’ wordt gekozen. “Maar betere verbetermodules hebben een meerwaarde voor bewoners, gebouweigenaren en samenleving. Denk onder andere aan welzijn, exploitatie, vastgoedwaarde en milieu-impact. Terwijl ze vaak slechts maar heel iets meer kosten. Die meerwaarde willen we nu aan de voorkant breed in kaart brengen.”

De modulaire verbeterscenario’s legt Saint-Gobain Projects vast in een whitepaper. Het deed dit eerder al voor scholenbouw. Op basis van deze kennis wil Saint-Gobain Projects graag gesprekspartner zijn voor opdrachtgevers en uitvoerende partijen, om te komen tot optimale prestaties.

Welzijn, duurzaamheid en efficiency

Het whitepaper – dat over enkele maanden beschikbaar komt - gaat van abstract en beleidsmatig naar heel concreet en bouwtechnisch. Alle aspecten van een renovatie en transformatie komen aan de orde. Dat begint met de vraag naar de aanleiding. Die kan variëren van duurzaamheid en klimaat tot sociale vernieuwing of een mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Ook de belangen van de partners komen aan de orde, zoals de vastgoedeigenaren en uitvoerende partijen. Bij de uitvoering komen vragen aan bod als het voorkomen van overlast en het borgen van prestaties. Tevens worden de kosten van beter renoveren inzichtelijk gemaakt. “Daarbij gaat het om investeringen, maar ook om exploitatie en vastgoedrendement.”

Naast het welzijn van de bewoner is duurzaamheid altijd het uitgangspunt, zoals het geschikt maken van de woning voor laagtemperatuurverwarming. “Dan ben je nu en in de toekomst flexibel in de keuze van je warmtebron.''

Pitstop-event

Op 31 augustus worden de eerste resultaten van het onderzoek gedeeld tijdens een online Pitstop-event met Jan Lammers. Tijdens dit webinar, van 12.00 tot 13.00 uur, vertelt Saint-Gobain Projects wat ze te bieden heeft en worden ook praktijkervaringen van renovatie- en transformatieprojecten gedeeld. Zo geeft Harrie van de Ven, directeur-bestuurder van Triada, zijn visie op het project Suikerbrink in Vaassen. Uiteraard kunnen deelnemers actief deelnemen en vragen stellen. Aanmelden is gratis.

 Saint-Gobain Projects is deelnemer aan de beurs RENOVATIE.

Ga terug