Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Ruimere regeling energiebesparing eigen huis


Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)  stimuleert het kabinet energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Met ingang van 1 september heeft het kabinet de SEEH verruimd. Er is nu een tweede aanvraag mogelijk en de regeling is nu ook open voor huurwoningen in gemengde Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Gemengd koop en huur

De aanpassing van de SEEH is goed nieuws voor VvE’s die bestaan uit koop- en huurwoningen. Verduurzaming van deze panden was lastig, omdat huurwoningen binnen een gemengde VvE niet in aanmerking kwamen voor de SEEH. Dit is per 1 september 2020 veranderd, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. Er kan nu ook subsidie worden aangevraagd voor huurwoningen in gemengde VvE’s. Hierdoor wordt het uitvoeren van de isolatiemaatregelen voor de woningen financieel aantrekkelijker. Voor een subsidieaanvraag moet iedere verhuurder dan een verklaring invullen in verband met de staatssteunkaders.

Verhoogde bedragen

Ook de subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. Hierdoor worden ook kleinere VvE’s (tot 8 woningen) gestimuleerd om voor verduurzaming van het gebouw een goed energieadvies te laten uitvoeren.

Nieuw is verder de mogelijkheid om een tweede subsidieaanvraag in te dienen. Bij de tweede aanvraag gaat het om minimaal twee andere isolatiemaatregelen dan de maatregelen die zijn ingediend bij de eerste aanvraag. Er bestaan vijf isolatiemaatregelen, namelijk isolatie van: het dak; de spouw; de gevel; de vloer of bodem en het glas. Per isolatiemaatregel kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners maar één keer subsidie krijgen.

Sinds 1 juni 2020 kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners tijdelijk meer subsidie krijgen. Het oorspronkelijke subsidiebedrag is verhoogd. Om voor deze verhoging in aanmerking te komen moet de aanvraag uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend.

Energiezuinig renoveren is een van de kennisthema’s van RENOVATIE 2020. Namens RVO is Anke Zanders lid van de Adviesraad van de beurs RENOVATIE.

Ga terug