Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Ruim 11.500 woningen in leegstaande kantoren


Leegstaande kantoren of kantoren die de komende periode naar verwachting leeg komen te staan, leveren potentieel 11.500 woningen op. Dit blijkt uit een analyse van Cushman & Wakefield. Het gaat hierbij om 665.000 m2 aan kantooroppervlak dat direct geschikt is om om te bouwen naar woningen.

In totaal is ongeveer 2,1 miljoen vierkanter meter kantoor overbodig in Nederland. Niet ieder kantoor leent zich voor directe transformatie, maar voor een deel kan een gebiedsgerichte aanpak een oplossing zijn, waardoor het aantal van 11.500 woningen nog kan oplopen.

Met de analyse wil Cushman & Wakefield inzichtelijk maken waar in Nederland ruimte is binnen de bestaande bebouwde omgeving om woningen te realiseren om zo ruimtelijke efficiëntie te realiseren.

Frank van der Sluys, partner bij Cushman & Wakefield: “De uitkomsten bieden een deel van de oplossing op uitdagingen die minister Hugo de Jonge benoemt in de ruimtelijke ordeningsbrief van 17 mei. We moeten alle mogelijkheden onderzoeken om het tekort aan woningen op te lossen, zonder uit het oog te verliezen dat er voldoende ruimte blijft voor kantoorgebruikers en de maakindustrie in steden. In potentie zijn er meer woningen te realiseren, maar dan is er een bredere gebiedsgerichte aanpak nodig om bedrijventerreinen te transformeren naar woonwijken.”

Buiten de Randstad

Het transformeren van deze kantoren zorgt zowel op de kantorenmarkt als op de woningmarkt voor efficiënter ruimtegebruik. De provincies net buiten de Randstad lijken de meeste potentie te bevatten voor deze vorm van verbouwing. De leegstand op de goede werklocaties binnen de Randstad is bijzonder laag, terwijl op andere plekken in Nederland de leegstand zal toenemen. Op de kantorenmarkt gaan kwalitatieve schaarste en kwantitatief overaanbod hand in hand. Dat biedt kansen voor efficiënter gebruik van de ruimte voor verschillende functies. Buiten de Randstad gaat het vooral om gebieden die ook wel brownfields worden genoemd. Het voordeel is dat dit gebieden zijn waar ook al gebruik kan worden gemaakt van de bestaande infrastructuren en verlichting.

Gebiedsaanpak

De ongeveer 2,1 miljoen vierkante meter overbodige kantoorruimte in Nederland bestaat uit in totaal 1.622 kantoren die in potentie 33.500 woningen kunnen worden. Echter, niet alle ruimte is geschikt voor verbouwing tot woningen. Het deel dat niet direct geschikt is ligt veelal op bedrijventerreinen. Een individuele transformatie is daardoor niet logisch. Om deze kantoren te transformeren is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Frank van der Sluys: “We moeten duurzaam met onze ruimtes omgaan. Daarbij is het goed om te kijken naar de bestaande bebouwde omgeving en welke kansen je daar kunt benutten. Want die kansen zijn er. Met het gegeven dat centrale, bereikbare plekken in steden steeds belangrijker worden voor kantoren, betekent dit ook dat andere plekken in Nederland steeds wat minder geschikt worden voor kantoren. Covid-19 heeft voor een versnelling van deze ontwikkeling gezorgd, waardoor het stuk stad dat nog geschikt is voor kantoorruimte steeds kleiner wordt ”

Ga terug