Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Rookmelder plaatsen is noodzakelijk onderhoud


Het plaatsen van rookmelders valt volgens de rechter onder noodzakelijk onderhoud. De huurder is dus verplicht daar medewerking aan te verlenen, zo meldt de Almelose corporatie Sint Joseph.

Sinds 1 juli zijn rookmelders in bestaande woningen verplicht. Sint Joseph benaderde daarvoor de huurders, maar kreeg te maken met 80 gevallen waarin de huurder niet reageerde en de installateur de woning dus niet binnen kwam. Sint Joseph daagde daarop een van deze huurders voor de rechter. Die oordeelde dat de vorderingen van de corporatie rechtmatig en gegrond waren en wijst ze daarom toe. De huurder moet dus medewerking verlenen.

Veiligheid

“Wij zijn blij dat de rechter inziet dat het plaatsen van rookmelders noodzakelijk onderhoud is. Het is voor de veiligheid van de bewoners én eventuele medebewoners in een woongebouw van groot belang dat er rookmelders aanwezig zijn”, zo meldt Sint Joseph.

De corporatie gaat nu nog een keer contact zoeken met de overige mensen die tot nu toe nog geen medewerking hebben verleend. Ze zal daarbij verwijzen naar de uitspraak van de rechter. Waar huurders blijven weigeren gaat de verhuurder opnieuw naar de rechter.

“Als verhuurder zijn we verplicht en verantwoordelijk om rookmelders te plaatsen. Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus. De veiligheid van wonen wordt vergroot doordat rookmelders bewoners tijdig waarschuwen in geval van brand. De mogelijkheid om op tijd te vluchten neemt daardoor toe.”

Ga terug