Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

RVO brengt kansrijke daken voor PV in beeld


Welke daken zijn geschikt of geschikt te maken voor PV-panelen? Databestanden van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengen ze nu per regio in beeld. Zo kunnen dakeigenaren, installateurs en overheden gericht aan de slag met zonne-energie.

Om de klimaatdoelen te halen is meer duurzame energie door zonnepanelen nodig. Generation.Energy analyseerde in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) daken en parkeerplaatsen in Nederland die daarvoor te gebruiken zijn. Het rapport en de daarbij behorende databestanden laten zien welke daken en parkeerplaatsen kansrijk zijn voor zonnepanelen. Ook is te zien bij welke daken en parkeerplaatsen belemmeringen bij het opwekken van zonne-energie door zonnepanelen kunnen optreden.

8 procent geschikt

Daken en parkeerplaatsen waarop geen belemmeringen zijn, zijn kansrijk. Van potentieel geschikte daken (technisch geschikt) is per gebouw vastgesteld of er belemmeringen zijn of te verwachten zijn. En zo ja, hoeveel en welke. Ongeveer 8% van de potentieel geschikte daken is nu al te gebruiken voor zonnepanelen, zo blijkt uit dit onderzoek. Maar waar zijn die daken dan precies? De databestanden laten dit per RES-regio (energieregio) zien. Overheden, dakeigenaren en installateurs kunnen zo gericht op zoek naar kansen voor opwek van energie met zonnepanelen.

RVO actualiseert de databestanden in 2024 regelmatig. Ook komt er een 'dataviewer'. Door in te zoomen laat de viewer de belemmeringen per pand en mogelijke kansrijke daken in de buurt zien.

Belemmeringen

Het onderzoek laat zien dat de grootste beschikbare dakoppervlakken niet altijd de beste zijn om te gebruiken voor zonnepanelen. Dit rapport over potentiële daken is daardoor anders dan de potentieelstudies die tot nu toe gedaan zijn. Die brengen vaak alleen het theoretisch aantal beschikbare vierkante meters in beeld. In dit onderzoek is met een ruimtelijke analyse ook duidelijk op wélke daken wélke mogelijke belemmeringen spelen. Belemmeringen op daken zijn bijvoorbeeld: Aanwezigheid van asbest; Belemmeringen in de constructie van het dak; Aparte dakvorm of dakramen; Kans op netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) of aansluitproblemen op het net; Bijzondere eigendomssituatie; Bestaande zonnepanelen. De energiesector en overheden kunnen met de resultaten uit dit onderzoek gerichter werken aan het weghalen van de belemmeringen.

Ga terug