Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Project uitgelicht: wonen in gemeentehuis


Met de overdracht van de laatste serie van 93 woningen aan woningcorporatie Portaal is de transformatie van het kantoorpand Meander naar het wooncomplex MeanderPark in Nieuwegein succesvol afgerond. Een groot deel van de nieuwe huurders is al eerder in het pand getrokken.

Bouwbedrijf De Waal bouwde het kantoorgebouw in 1998. Het deed onder andere dienst deed als gemeentehuis van Nieuwegein. Enkele jaren geleden werd besloten het gebouw te transformeren naar woningen. De Waal realiseerde de transformatie naar 254 gasloze woningen, die alle in beheer komen bij Portaal.

Gebiedstransformatie

Meanderpark ligt in het hart van Rijnhuizen en Plettenburg. De gemeente Nieuwegein voorziet voor dit gebied een grootschalige gebiedstransformatie naar woongebied. Rijnhuizen ontwikkelt zich al steeds meer tot woon- en werklocatie. Doordat in dit lege kantoor woningen zijn gebouwd, wordt de kwaliteit van het gebied verbeterd. De bewoners kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt.

Gemend wonen

Portaal heeft voor dit permanent gemengd wonenproject intensief samengewerkt met de gemeente Nieuwegein, Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein, stichting de Tussenvoorziening en Lister. In deze woningen zijn vooral starters gevestigd. Denk aan huisverlaters of spoedzoekers (zoals recent gescheiden mensen) die moeilijk een woning kunnen vinden bijvoorbeeld vanwege een te korte inschrijftijd bij WoningNet. Ook heeft een aantal statushouders uit Nieuwegein hier een welkome plek gevonden. Ongeveer een derde van de woningen wordt bewoond door mensen die tijdelijk of permanent begeleiding nodig hebben. De meesten worden begeleid naar zelfstandig wonen. Belangrijk onderdeel van dit unieke gemengd wonen project is de selectieprocedure. Naast de bewoners die geplaatst zijn via de Tussenvoorziening of Lister, zijn en worden voornamelijk huurders geworven die bereid zijn zich extra in te zetten voor de mensen die wat meer steun nodig hebben. Iedereen is lid van de woonvereniging Meanderpark: door en voor bewoners worden allerlei soorten activiteiten georganiseerd.

Warmtepomp

Peutz maakte vanaf het begin uit van het team van De Waal en begeleidde de ruimtelijke procedure. Het bureau stelde het bestemmingsplan op en voerde diverse benodigde technische onderzoeken (geluid, externe veiligheid) uit. Ook adviseerde Peutz op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

De appartementen in Meanderpark zijn gasloos en voorzien van vloerverwarming. Op het dak zijn zonnepanelen en elke woning heeft een eigen warmtepomp. Bij de transformatie is de buitenzijde zo veel mogelijk intact gelaten. Wel zijn balkons toegevoegd en Franse balkons gecreëerd.

 

Ga terug