Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Prefab oplossingen voor woningrenovatie


De markt van prefab-fabrikanten richt zich nog voornamelijk op nieuwbouw, maar ook voor renovatie kan prefab een interessante oplossing zijn. Op de vakbeurs PREFAB waren daar enkele oplossingen van te zien.

Andersom zal in mei 2023 ook blijken: exposeren op de vakbeurs Renovatie & Transformatie kan aantrekkelijk zijn voor de aanbieders van prefab-oplossingen voor renovatieprojecten!

Renovatie vraagt wel om een eigen benadering, die duidelijk afwijkt van nieuwbouw. Zo worden er veel corporatiewoningen gerenoveerd in bewoonde staat. Ook bij het gebruik van wisselwoningen moeten overlast en bouwtijd zo veel mogelijk beperkt worden. Dat geldt voor werkzaamheden aan de buitenzijde, maar nog sterker voor werkzaamheden in de woning zelf.

Faay Vianen, exposant op PREFAB 2022 maar ook op Renovatie & Transformatie 2023 - en wel gepositioneerd op de fysieke scheidslijn met de (gelijktijdige) nieuwe zustervakbeurs HOUTBOUW, richt zich al vele jaren op de renovatiemarkt, met de modulaire prefab wandconcepten. Waaronder ook isolerende voorzetwanden. Die zijn een ideale oplossing voor woningcomplexen waarvan aan de buitenkant niet gewerkt kan worden of mag worden vanwege bijvoorbeeld monumentale of beeldbepalende status. De wandelementen zijn snel te plaatsen en zijn gemakkelijk aan te voeren via bestaande deuropeningen.

Overzetschoorsteen

Een klein maar niet onbelangrijk onderdeel van een woning is de schoorsteen. Bij renovaties sneuvelen ze vaak, maar voor het beeld van de typisch Nederlandse woning zijn ze eigenlijk onmisbaar. En ze zijn ook nog steeds functioneel te benutten, bijvoorbeeld door de diverse dakdoorvoeren er in onder te brengen.

Een schoorsteen metselen is een lastige klus die veel arbeidsuren kost. Zeker in renovatie is daar de tijd niet voor. Exposant op PREFAB en óók weer op R&T, Exclusieve Schoorstenen, biedt daarvoor een mooie oplossing met de ‘overzetschoorsteen’. Dat is een lichtgewicht constructie, voorzien van minerale steenstrips, die over de bestaande schoorsteen wordt geschoven. Doordat de overzetschoorsteen maatwerk is, is die in elke renovatie inpasbaar.

Prefab oplossingen zijn er ook voor de gevel. RC Panels uit Lemelerveld liet op PREFAB het vakpubliek zien hoe dit bedrijf die renovatie aanpakt met geprefabriceerde geïsoleerde gevelelementen. Het bedrijf integreert bijvoorbeeld ook ventilatieleidingen in de nieuwe schil, waardoor werkzaamheden binnen in de woning tot het minimum beperkt blijven. De panelen kunnen door hun lichte gewicht direct aan de bestaande schil worden gehangen. Sloopwerkzaamheden beperken zich daardoor tot het verwijderen van de bestaande kozijnen. RC Panels geeft aan dat deze geprefabriceerde gevelelementen een belangrijke rol kunnen spelen in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. De schil is geschikt voor Nul op de Meter concepten. De overlast voor bewoners is beperkt en de grotendeels geautomatiseerde en gerobotiseerde productie helpt om het personeelstekort in de sector op te lossen. Ook Renolution was vertegenwoordigd. Zij biedt eveneens een concept aan om woningen of appartementencomplexen razendsnel te verduurzamen naar zeer energiezuinig of Nul Op de Meter. Dit wordt gedaan door middel van prefab gevelelementen van hoogwaardig geïsoleerde staalframe elementen. De productie van de gevels wordt in ‘eigen’ beheer gedaan door Habovo Prefab Elementen.

Bent u aanbieder van prefab toepassingen voor renovatie- en transformatieprojecten en drukt u graag nadrukkelijker uw stempel op die markt? Dan is deelname aan Renovatie & Transformatie het overwegen waard. Vrijblijvend hierover contact hebben met organisator 54events regelt u hier.

Ga terug