Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

PV kan mooie en waardevolle toevoeging zijn

Foto: BIPV Nederland

PV is niet alleen functioneel, maar kan ook mooi zijn en een waardevolle toevoeging vormen voor een gebouw. Dat vereist wel een integrale aanpak, zo zegt BIPV Nederland.

BIPV Nederland is een stichting die de toepassing van Building Integrated PV-systemen (gebouw geïntegreerde zonne-energie) wil stimuleren. “Er zijn vele mooie, maar relatief kleine innovatieve bedrijven in Nederland die mooie BIPV-producten op de markt brengen. Uit onderzoek van Bureau Berenschot bleek dat die afzonderlijk allemaal te klein zijn om de markt te veroveren. Door samen op te trekken kunnen ze meer in beweging zetten. Daarom is twee jaar geleden BIPV Nederland opgericht”, vertelt voorzitter Ruud Derks van BIPV Nederland.

Bij BIPV Nederland zijn diverse leveranciers aangesloten, maar ook kennisinstituten als TNO en Universiteiten. Doel is om de introductie en toepassing van BIPV-oplossingen te versnellen. “Want om onze klimaatdoelstellingen te halen hebben we gewoon elk beschikbaar oppervlak nodig voor de opwekking van energie.”

Integreren bij bouw of renovatie

BIPV Nederland staat voor integrale PV-oplossingen. “Dat vereist ook een andere aanpak. Reguliere PV-panelen kun je achteraf op het dak plaatsen. BIPV-installaties zijn integrale gebouwonderdelen. Die pas je in op het moment van nieuwbouw of van renovatie.”

Er zijn zowel BIPV systemen voor het dak als voor de gevel. “Die gevel is ook erg belangrijk. Waar daken vooral energie opleveren als de zon hoog staat, doet een gevel dat juist als de zon laag staat. Dat geeft een veel betere spreiding van de energieopbrengst over een hele dag.”

Die spreiding is financieel vooral belangrijk als de salderingsregeling stopt. Maar ook met het oog op onder meer de netcapaciteit is dit gewenst. “Nu worden de kosten van de teruglevering afgewenteld op de nutsbedrijven. We moeten voor onze klimaatdoelstellingen veel meer in gaan zetten op spreiding over de dag en op opslag.”

Terugverdientijden

Waarbij uiteraard altijd weer de vraag zal opduiken wat de terugverdientijd van dergelijke systemen is. “Maar eigenlijk is dat een rare vraag. In kantoren wordt heel veel geïnvesteerd in architectuur en interieur, zonder dat iemand vraagt wat de terugverdientijd is. Bij PV vraagt iedereen gelijk wel naar de terugverdientijd. Juist BIPV leent zich als waardevol onderdeel van de architectuur van een gebouw. Dat zat de terugverdientijd in een ander daglicht. Als je PV mooi integreert in een gebouw, maak je echt impact.”

Een gunstige ontwikkeling daarbij is dat in de huurprijs van kantoren het energielabel een steeds grotere rol gaat spelen. “Als je meer huur kunt vragen voor een kantoor met een hoger energielabel, ga je zoeken naar mogelijkheden om energie op te wekken. De gevel kan daar bijvoorbeeld een heel goede toevoeging voor zijn.”

Ga terug