Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

NRP: meer aandacht voor klimaat


Het moet in de bouw beter, sneller en met meer aandacht voor het klimaat, met het bestaande vastgoed als uitgangspunt. Dat constateert Bart Krol, voorzitter van NRP, in de derde editie van het NRP Trendboek.

De jaarlijkse uitgave van het NRP Trendboek voorspelt trends en ontwikkelingen op het gebied van transformatie en renovatie voor de komende jaren, aan de hand van gesprekken tussen de cursisten van de NRP Academie en een visionair uit hun netwerk. Krol bespeurt een gezonde kritische houding van de voorhoede over de bouw in het algemeen en een intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen die zich opstapelen.

Vincent Gruis, hoogleraar TU Delft, constateert in zijn voorwoord, dat er in het Trendboek voor een deel dezelfde verwachtingen terugkomen die ook in de twee voorgaande edities werden uitgesproken: een vergaande toename van industrialisatie, digitalisering, circulariteit en klimaatadaptatie in onze bouwpraktijken. “De verwachtingen voor 2050 worden in eerste instantie vooral gekoppeld aan de nieuwbouw. Bij de bespiegelingen op de bestaande voorraad lijken de verwachtingen ietsje meer getemperd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is industrialisatie. Meer dan bij nieuwbouw, is de verwachting dat de renovatie en transformatiepraktijk hybride zal blijven. Een ‘mix van mens en machine’, wat ook logisch lijkt, omdat men rekening moet houden met verschillende omstandigheden, die de mogelijkheden voor standaardisatie en robotisering beperken.”

Ondanks dat worden er volgens Gruis toch mooie kansen gezien, zoals de inzet van kunstmatige intelligentie om digitale technieken niet alleen te gebruiken voor opname van de maatvoering, maar ook van de kwaliteit van de materialen in een gebouw. Verder zullen de kansen die de verduurzaming van de Vinex woningbouw biedt, bijdragen aan industrialisatie bij modulaire woningrenovatie.

NRP is partner van de vakbeurs Renovatie & Transformatie. NRP-voorzitter Bart Krol is onder meer betrokken bij de kennissessie ‘Hoe komen we (sneller en) tot meer renovaties?’ op donderdag 25 mei om 11.00 uur.

Ga terug