Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Meer dan helft kantoren nog geen label C


Over anderhalf jaar, 1 januari 2023, moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft voldoet echter nog niet aan deze verplichting. Waar in de afgelopen jaren een constante groei in het aandeel groene energielabels te zien was, is deze groei in het afgelopen half jaar afgezwakt. Met nog anderhalf jaar te gaan, is dit geen gunstige ontwikkeling, stelt RVO.

Let op! Seminar op komst

Op donderdag 14 oktober vindt op Vakbeurs Energie een seminar plaats in dit kader, getiteld Nog 14 maanden te gaan: Energielabel C verplichting voor kantoren. Meer informatie en (gratis) aanmelden kan hier!

In Nederland zijn er naar onze schatting ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit betreft niet de gehele kantorenvoorraad, omdat kleine kantoren en monumenten uitgesloten zijn van de verplichting.

Van deze kantoren heeft volgens de labelregistratie nu 40% energielabel C of beter. Daarnaast heeft 12% energielabel D of slechter. Voor de overige 48% van de kantoren is nog geen label geregistreerd. Daarmee voldoet naar schatting 60% nog niet aan de label-C-verplichting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondernam daarom actie en schreef de betreffende gebouweigenaren aan om ze op de plicht te wijzen.

Voldoen bij aanvraag

Als voor kantoren een energielabel wordt geregistreerd, is dat vaak een groen label (label A-C). Nieuwe rode labels (label D-G) komen er maar zelden bij. Het percentage kantoren met een groen label toonde de afgelopen jaren een constant stijgende lijn, maar dit percentage neemt nu minder snel toe. Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30% aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april 2021.

Vooral de relatief kleinere kantoren hebben nog geen groen label en voldoen daarmee nog niet aan de label-C-verplichting. Hier is dus nog de meeste winst te behalen.

Naast bovengenoemde 65.000 kantoren is er nog een groep, waarvan op basis van de bij beschikbare gegevens niet precies te bepalen is of ze wel of niet aan de label-C-verplichting moeten voldoen. Hierbij gaat het vooral om combi-kantoren. Dit zijn kantoren die naast de kantoorfunctie nog andere gebruiksfuncties hebben. Dit betreft relatief grote gebouwen. Tellen we deze groep (zo’n 18.000 objecten) ook mee, dan komt het aandeel groene labels uit op 46%.

Ga terug