Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Hernieuwbare energie steeds vaker verplicht


Wie ingrijpend verbouwt of de verwarmingsinstallatie wijzigt, is per 1 februari mogelijk verplicht hernieuwbare energie toe te passen.

Per 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie. Een renovatie is ingrijpend als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd. De gebouwschil bestaat uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak.

Hernieuwbare energie (HE) noemen we ook wel duurzame of groene energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hiervoor zijn verschillende technieken te gebruiken, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtenet.

Rekentool

De per 1 februari 2022 vereiste minimumwaarde hernieuwbare energie (HE) is afhankelijk van de verhouding tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte van de situatie na de ingrijpende renovatie. De minimumwaarde is te bepalen met behulp van een rekentool die te downloaden is via de site van RVO.

Op basis van enkele invoergegevens berekent de rekentool voor elke specifieke situatie de minimumwaarde HE. Daarnaast berekent de tool hoeveel zonnepanelen nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. Als de hernieuwbare energie (deels) uit andere bronnen gaat komen dan van PV-panelen, is een NTA 8800-berekening nodig om de hoeveelheid HE te bepalen.

Uitzonderingen

Niet in alle gevallen is het mogelijk te voldoen aan de verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval van locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen. De leidraad ‘Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ geeft meer informatie over de verplichting en uitzonderingen voor situaties waar de verplichting niet of gedeeltelijk geldt.

Ga terug