Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Groei in energielabel kantoren neemt af


De lineaire stijging in het aantal groene labels voor kantoren die de afgelopen jaren zichtbaar was, is het laatste half jaar afgezwakt. Mogelijk is de coronacrisis van invloed geweest op het aantal labelregistraties voor kantoren, zo meldt RVO.

Per 1 januari 2023 geldt voor een groot deel van de kantoren in Nederland dat ze minimaal energielabel C moeten hebben om nog te mogen worden gebruikt. Op basis van schatting van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zijn er zo’n 97.000 kantoren in Nederland (gebouwen met een combi-functie niet meegerekend), waarvan naar schatting 62.000 moeten voldoen aan de label-C-verplichting. De verplichting geldt niet voor alle kantoren. Onder andere kantoren kleiner dan 100 m2 en kantoren in monumenten zijn hiervan uitgezonderd.

Op basis van de nieuwste cijfers per 1 juli 2020 blijkt dat inmiddels 46% van de labelplichtige kantoren een energielabel heeft: 34% heeft een groen energielabel van C of beter heeft en 12 % een label D of slechter. Het percentage C-labels of beter bedroeg een half jaar geleden 32% en is dus licht gegroeid. Het percentage D of slechter bleef in het afgelopen jaar ongewijzigd. Voor de overige 54% van de kantoren is nu nog geen energielabel geregistreerd.

Lineair groei

Sinds begin 2016 steeg het aandeel label-C-plichtige kantoren met een groen label elk jaar met gemiddeld 8 procentpunt. Begin 2016 waren er nog maar 5.000 groene labels en inmiddels dus ruim 21.000. Tot begin dit jaar was dat een ongeveer lineaire stijging.

Voor het merendeel van de kantoren zijn er nog stappen te zetten. Als in 2023 alle label C-plichtige kantoren een groen label moeten hebben, blijft het in ieder geval belangrijk dat de positieve ontwikkeling zich doorzet en gaat versnellen, zo concludeert RVO.

Energiezuinig renoveren is een van de kennisthema’s van RENOVATIE 2021. Namens RVO is Anke Zanders lid van de Adviesraad van de beurs RENOVATIE.

Ga terug