Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Freyssinet: breed in betonherstel


Van galerijen tot parkeergarages en bruggen en viaducten. Betonproblemen komen overal voor. Freyssinet Nederland heeft zich gespecialiseerd in het herstel hiervan en heeft daarvoor diverse technieken ontwikkeld.

Freyssinet is een naam die van oorsprong bekend is van voorspantechnieken in betonconstructies. Inmiddels doet Freyssinet veel meer. Sinds tien jaar is het bedrijf gespecialiseerd in allerlei oplossingen voor reparatie, versterking en bescherming van betonherstel. Deze laatste werkzaamheden worden met name uitgevoerd vanuit Tebecon; een handelsnaam van Freyssinet. De markt van renovaties is enorm gegroeid en de behoefte aan goede oplossingen voor betonherstel is groot.

Inspectie, advies, uitvoering

Freyssinet wil de bezoekers van RENOVATIE graag kennis laten maken met haar brede aanbod aan specialistische diensten. “We doen inspecties, geven advies en werken oplossingen uit, die we ook uitvoeren. Ook kunnen we het onderhoud daarin meenemen”, vertelt Jurgen Jochims van Freyssinet.

De technieken die Freyssinet in huis heeft, variëren van onder meer voorspantechnieken en vijzelen van constructies tot kathodische bescherming en het aanbrengen coatings die beschermen en/of stroefheid moeten hebben. In de b&u-sector voert het bedrijf bijvoorbeeld volledig herstel uit van verzwakte balkons en galerijen. Dit betreft constructief herstel met behulp van eigen (voorspan)technieken, maar ook het afwerken met de juiste coatings.

Herstel bruggen en viaducten

In de civiele sector is het herstel van bruggen en viaducten een belangrijke markt voor het bedrijf. Daar is vaak betonherstel nodig, maar ook het vervangen van bijvoorbeeld de opleggingen. “Wij hebben de verschillende technieken daarvoor in eigen huis. Wij vijzelen de brug en we leveren en monteren zelf ook de nieuwe opleggingen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook de tuien vervangen.”

Het bedrijf werkte de afgelopen jaren mee aan diverse bekende projecten. Zo stond bijvoorbeeld Paleis Het Loo twee jaar lang op vijzels van Freyssinet. Ook bij de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam was Freyssinet betrokken met vijzeltechnieken voor de fundering.

Constructie parkeergarage

De afgelopen jaren werkte het bedrijf aan het herstel van diverse parkeergarage. Recent herstelde het een parkeergarage waarvan de prefab kolommen en liggers stijf met elkaar verbonden waren en daardoor scheurvorming vertoonden. De oplossing vond Freyssinet in diverse technieken, zoals het overnemen van de belastingen middels vijzelen, toepassen van koolstofwapening en uiteraard ook de diverse betonreparaties. Freyssinet / Tebecon voert daarbij alle werkzaamheden uit als erkend en gecertificeerd aannemer.

SAVERA

Freyssinet werkt in de civiele sector met diverse gespecialiseerde marktpartijen samen in het SAmenwerkingsverband voor de VErvangings en Renovatie Aanpak SAVERA. Deze combinatie won onlangs de aanbesteding van de renovatie van de Heinenoordtunnel.

Onder Freyssinet ressorteren onder meer Freyssinet Zuidwest (incl. Tebecon), Freyssinet Oost (incl. Concreet en Conflex) en Concept Ingenieurs.

Freyssinet is exposant op RENOVATIE 2022.

Ga terug