Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Eigen Huis: pas op voor stapeling maatregelen


Pas op voor een onoverzichtelijke stapeling aan verduurzamingsmaatregelen voor woningen en huiseigenaren, waarschuwt Vereniging Eigen Huis. Dit naar aanleiding van de ambitieuze extra verduurzamingsmaatregelen die de Europese Commissie onlangs presenteerde in het ‘Fit for 55’-pakket dat bij de Green Deal hoort.

‘Deze plannen zullen een grote impact krijgen op de zeggenschap van huiseigenaren en op hun portemonnee’, zegt Cindy Kremer, directeur van vereniging Eigen Huis. ‘Er is nog zoveel onduidelijk over de kosten, de uitvoerbaarheid en de maatschappelijke acceptatie.’

Vereniging Eigen Huis ondersteunt de klimaatdoelen, maar om deze te halen zullen huiseigenaren veel meer moeten worden betrokken bij het klimaatbeleid en bij een evenwichtige verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven. Zonder deze betrokkenheid zal er geen succesvolle energietransitie plaatsvinden, zo waarschuwt de vereniging.

Kabinet moet regie nemen

In dit pakket zitten ruim tien extra regelingen die ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van CO2 in Europa in 2030 met 55 procent is gedaald (ten opzichte van 1990). Deze nieuwe maatregelen moeten niet klakkeloos bovenop bestaande nationale regels worden gestapeld, zoals het Klimaatakkoord. Een nieuw kabinet moet hierin stevig de regie nemen, vindt de vereniging.

Het omvangrijke en ambitieuze pakket van de Europese Commissie is breed en raakt ook woningen en de woonomgeving. De voorstellen zullen grote impact hebben op de huiseigenaren. Er zo wordt een CO2-heffing op brandstoffen voorgesteld, waardoor de rekening voor de verwarming van woningen flink zal gaan stijgen. Ook zijn er plannen dat huishoudens veel meer duurzame energie gaan opwekken, bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren of een warmtepomp verplicht te maken. Later dit jaar zal de EC ook met het voorstel komen om bestaande gebouwen verplicht stapsgewijs energiezuiniger te maken.

Ga terug