Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

DNB ziet diverse hobbels voor verduurzaming


Op dit moment zien huiseigenaren nog vaak af van investeringen in bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp. Eén op de vijf huizenbezitters kan een investering in isolatie of een warmtepomp niet betalen uit spaargeld en kan het geld ook niet lenen, zo blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB). Degenen die de investering wel zouden kunnen betalen, blijken weinig prikkels te voelen om hiertoe over te gaan.

DNB heeft een analyse uitgevoerd onder 4,3 miljoen huiseigenaren. Tachtig procent zou deze investering in verduurzaming zelf kunnen financieren, twintig procent kan dat dus niet. Gezien de financiële kwetsbaarheid van deze huishoudens, vindt DNB het onwenselijk om de financieringsruimte te vergroten door leennormen verder te verruimen. Hier ziet DNB vooral een rol voor de overheid.

Van de mensen die de investering wel kan financieren, kan het grootste deel dat doen met spaargeld. Daarnaast kan 30 % van de huiseigenaren de hypotheek hiervoor verhogen. Niettemin constateert DNB dat de bereidheid tot deze investeringen nog niet erg hoog is.

200 miljard euro

DNB rekent voor dat in een scenario waarin alle woningen en gebouwen in Nederland gebruik zouden maken van een individuele warmtepomp, de totale investering door eigenaren kan oplopen tot bijna 200 miljard euro. Dat is gemiddeld bijna 24 duizend euro om een woning aardgasvrij te maken. Andere scenario’s zijn de overstap naar groen gas of gemeentelijke alternatieven die per wijk geoptimaliseerd zijn.

De verduurzaming van gebouwen heeft daarnaast ook gevolgen voor de financiële sector, zo blijkt uit ander nieuw DNB-onderzoek. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben veel geld belegd in woningen en commercieel vastgoed en leningen verstrekt met gebouwen als onderpand. Het verduurzamen van deze gebouwen vraagt om forse investeringen en dat heeft mogelijk een groot effect op de waarde van de gebouwen. De risico’s van die transitie zijn veelal nog lastig in te schatten.

Ga terug