Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Corporatiesector nadert gemiddelde van label B


De corporatiesector is dicht bij het behalen van de eigen doelstelling: gemiddeld label B in 2021. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat koepelorganisatie Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties.

De Energie-Index van sociale huurwoningen daalde in 2020 van 1,57 naar 1,51.  Voor label B is 1,4 of lager vereist. De meerjarige trend laat zien dat deze score in 2021 gehaald kan worden. Corporaties streven naar een volledig CO2-neutraal woningbestand in 2050.

Zonnepanelen op huurwoningen

Op 75.000 woningen werden zonnepanelen geplaatst. Het totale aantal sociale huurwoningen met zonnepanelen ligt inmiddels op 250.000. Corporaties sloten 6.000 woningen aan op een warmtenet en 10.000 op een warmtepomp.

Nieuwbouwwoningen worden sowieso uitsluitend duurzaam gebouwd. Van de nieuw gebouwde woningen krijgt nog slechts 34 procent een gasaansluiting. In 2018 was dit nog 73 procent. Deze dalende trend zal de komende jaren doorzetten.

Stijgende kosten

Corporaties zien de kosten voor de investeringen in duurzaamheid echter wel toenemen. Zij beslaan inmiddels 43 procent van de totale investeringen in woningverbetering. Voor iedere verdere verlaging van de Energie-Index met 0,01 punt stijgen deze kosten fors.

Daarnaast zijn er de uitgaven voor het reguliere onderhoud van de woning. De totale kosten voor onderhoud en verbetering stegen in vier jaar tijd van 4,8 miljard euro naar 7,2 miljard euro.

Hoge belastingdruk

De onverminderd hoge belastingdruk zet een rem op de investeringscapaciteit van corporaties. Desondanks blijven corporaties investeren in het wooncomfort van de huurder. Daarnaast zorgen betere isolatie van de woning en nieuwe methoden voor verwarming uiteindelijk ook voor een lagere energierekening. De verbeteringen aan de woning komen de huurder dus op verschillende manieren ten goede.

Aedes-benchmark 2020

Het onderzoek naar duurzaamheid is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF

De infographic laat de belangrijkste gegevens zien die uit de Aedes-benchmark 2020 naar voren komen op het prestatieveld duurzaamheid(afkomstig uit de Aedes-benchmark 2020).

Op de beurs RENOVATIE is verduurzaming van woningen een belangrijk thema. Speciaal onderdeel is de Corporatiedag Energietransitie, met een dagprogramma voor en door woningcorporaties, waar kennisuitwisseling centraal staat.

Ga terug