Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Corporaties investeren extra in verduurzaming


Minister Ollongren (BZK) en Aedes hebben prestatieafspraken gemaakt over extra investeringen in woningbouw en verduurzaming van bestaande huurwoningen. De prestatieafspraken zijn gekoppeld aan de verlaging van de verhuurderheffing.

De gemaakte afspraken over duurzaamheid zijn veelomvattend. Zo is afgesproken dat er uiterlijk in 2028 geen woningen meer zijn met E, F en G labels (circa 250.000), met uitzondering van gemeente- en Rijksmonumenten en voor sloop aangemerkte woningen. Deze maatregel snijdt aan twee kanten: enerzijds draagt het bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, anderzijds zullen de huurders profiteren (deels) van lagere energiekosten. Voor woningen die na 2028 niet zijn verduurzaamd wordt een (tijdelijke) huurkorting afgesproken

Aedes en BZK werken nu al gezamenlijk een passende regeling uit waarbij huurders die een woning huren met een E-, F- of G-label en waarbij de verbetering van de woningen nog niet tot stand is gekomen een compensatie ontvangen via de huur. Op deze wijze leveren de corporaties een bijdrage aan de vermindering van de energiearmoede.

Ketelvervanging

Verder investeren de corporaties tot en met 2025 in totaal 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en hybride warmtepompen in woningen met een D-label of beter. In alle woningen met label D of beter waar de cv-ketel moet worden vervangen, vervangt de corporaties de cv-ketel in principe voor een duurzamer alternatief. Uitzonderingen hierop zijn woningen die als gevolg van de transitievisie binnen vijf jaar na vervanging van de cv-ketel op een warmtenet aangesloten moeten worden.

Ook is afgesproken dat er na 2026 geen woningen meer zijn die slecht of zeer slecht onderhouden zijn (categorie 5 of 6, op dit moment circa 14.200), tenzij er concrete sloopplannen bestaan. De corporatiesector spant zich ook extra in om veilig wonen te bevorderen. Hiertoe investeert de sector de komende vijf jaar jaarlijks 100 miljoen euro meer in onderhoud en verbetering met specifieke focus op schimmelproblematiek als gevolg van gebrekkige kwaliteit van de woning, brandveiligheid en loden leidingen.

Ga terug