Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Corporaties gaan sneller verduurzamen


Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen vergaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken.

De Woonbond, het Rijk, de VNG en Aedes tekenden recent de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting. Daarin zeggen zij toe tot en met 2303 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen te bouwen en nog eens 450.000 woningen te verduurzamen. Deze plannen vertegenwoordigen een investeringsimpuls van ruim 108 miljard tot 2030.

In eerder onderzoek berekende economisch onderzoeksbureau SEO dat extra investeringen in nieuwbouw en verduurzaming leiden tot duizenden arbeidsjaren extra werkgelegenheid. De Nationale prestatieafspraken betekenen een enorme impuls voor de Nederlandse economie in de komende 10 jaar.

Corporaties investeren daarnaast tot en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van woningen die door nieuwbouw vervangen worden).

Verbetering van leefbaarheid

Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties, naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk en het sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit.

Deze afspraken vragen de komende jaren een enorme inspanning van gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en installateurs. Woningcorporaties bieden met de gemaakte afspraken een stevig fundament voor de bouw- en installatiesector van een constante stroom van opdrachten in de komende 10 jaar.

Volgens Aedes kan deze opgave geen uitstel meer dulden gelet op het woningtekort, de stijgende energieprijzen, de leefbaarheid in de wijken en de oplopende inflatie.

Ga terug